Den gamle høyskolen kan bli akuttmottak

UDI har henvendt seg til Kongsberg kommune og bedt om å få bosette opptil 1000 flyktninger i de gamle høyskolelokalene på Raumyr i Kongsberg.

Det gamle høgskolebygget på Raumyr i Kongsberg

Flere tusen kvadratmeter lokaler står tomme på Raumyr etter at høgskolen flyttet til Krona i Kongsberg sentrum. Det er Statsbygg som eier bygningene.

Foto: Jiri Havran / Statsbygg

– Vi tar forespørselen på alvor og har allerede satt i gang med å jobbe med henvendelsen vi fikk lørdag. Blant annet blir politikerne innkalt til et hastemøte i formannskapet, sier ordfører Kari Anne Sand.

Statsbygg meldte inn tomme lokaler

Det er Statsbygg som tidligere i høst har meldt inn til UDI at de har ledige lokaler etter at Høgskolen i Buskerud og Telemark flyttet til Krona i sentrum av Kongsberg.

Lørdag fikk ordføreren og rådmannen en innkalling til møte søndag med UDI, Sivilforsvaret og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap. Med på dette møtet var også Statsbygg som eier det gamle høyskolebygget, politiet og brann- og redningstjenesten.

Kari Anne Sand, Senterpartiet

Ordfører Kari Anne Sand (Sp).

Foto: Ingar Andreassen / NRK

– Det var litt overraskende men det er ikke unaturlig at staten ser muligheten i de ledige lokalene, sier Kari Anne Sand.

– Klarer kommunen å ta imot så mange som 1000 flyktninger?

– Vi klarer sikkert å ta imot det når små øysamfunn i Nord-Norge med noen få innbyggere klarer å ta imot 100 flyktninger. Det er klart at Kongsberg kommune skal ta del i den nasjonale dugnaden, sier Sand.

Må sikkerhetsvurdere lokalene

Det er Sivilforsvaret som skal drive mottaket på vegne av UDI. Men kommunen må stille med helsetjenester.

UDI vil ha svar fra kommunen så fort som mulig. Men Sand sier at kommunen først må gjennomgå henvendelsen politisk.

– Dessuten må bygningene utredes i forhold til brannsikkerheten. Det må også innvilges en dispensasjon fra reguleringsplanen, sier Sand.

Politikerne er innkalt til et hastemøte førstkommende onsdag, og innbyggerne er invitert til et åpent informasjonsmøte torsdag.