NRK Meny
Normal

Data fra ulykkesambulansen slettet

Data som kunne gitt informasjon om hastigheten til ambulansen som kjørte i fjellveggen på E16 i fjor er slettet. Pasienten som var i ambulansen døde.

Ambulanse kjørte ut på E16 før Nestunnelen

Ambulansen kjørte ut ved Nestunnelen på E16.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

Politiet ønsket tilgang til dataloggen og politiadvokat Per Thomas Omholt sier de er lite fornøyd med at mulige bevis har blitt borte.

– Vi mener det bør komme på plass rutiner som gjør at vi kan sikre bevis for å avdekke mulige straffbare forhold, sier Omholt til NRK.no.

Ikke pålagt å lagre dataene

Bevisene politiet etterspør lå i en såkalt service- og vedlikeholdslogg hos Vestre Viken helseforetak. Ambulansesjef i helseforetaket, Bjørn Trygve Hammer, sier informasjonen handler om tekniske data i bilen, og at de ikke er pålagt å lagre disse. Samtidig innrømmer han at loggen kunne ha gitt svar på hvor fort ambulansen faktisk kjørte.

– De sporpunktene som lagres, blir bare lagret hvert 45. sekund. Derfor får man kun en gjennomsnittshastighet på bilen en god stund før selve hendelen, sier Hammer.

Tar ingen selvkritikk

Helseforetaket tar likevel ikke selvkritikk for at informasjonen er slettet, men Hammer sier de nå skal ha en intern gjennomgang av prosedyrene for datalagring og hvordan datamateriell håndteres i tilfelle ulykker.

– Dette er data som vi krever en utleveringsbegjæring på før vi leverer det fra oss, sier Hammer.

I denne saken kom utleveringsbegjæringen for sent. Dataene lagres bare i sju dager, og slik vil det også bli i fremtiden forklarer Hammer. Det de skal vurdere er hvordan de skal behandle informasjonen som blir lagret i spesielle tilfeller.

– Vi kommer til å opprettholde samme prosedyre for sletting, men vi må se på hvordan vi håndterer dataene i tilfelle hendelser, sier ambulansesjef Bjørn Trygve Hammer i Vestre Viken helseforetak.