NRK Meny
Normal

Cannabisdyrker på frifot etter ti år

Cannabisplantasjen på Nærsnes i Røyken er en av de største som er avslørt i Norge med over 2000 planter. Etter 10 år er mannen som stod bak produksjonen på rømmen og fortsatt ikke straffet.

Lagerbygget i Røyken

Bak disse dørene i et lagerbygg på Nærsnes i Røyken fant politiet over 2000 cannabisplanter i 2004.

Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

Det var 29. april 2004 at Akershus-mannens cannabisdyrking ble avslørt. I en nedlagt verkstedbygning på Nærsnes i Røyken fant politiet over 2000 planter da de tok seg inn. Lokalene var innredet som et drivhus med kunstig belysning og helt uten innsynsmulighet forteller Victor Valaker som jobbet ved lensmannskontoret den gangen.

– Lukten og fuktigheten slo imot oss da vi tok oss inn i lokalene, jeg har aldri vært inne i en så stor hasjplantasje.

Mange av plantene hadde rukket å vokse seg store og var klare til å høstes. Det vil si tørkes og etter hvert selges som marihuana. Resten av plantene var stiklinger som var hentet fra de store plantene.

Se TV-innslaget om cannabisavsløringen i 2004 her:

Cannabisbeslag i 2004

La kortene på bordet

Mannen som ble pågrepet var i 30-årene i 2004. Han fortalte i avhør at han hadde startet produksjon i lokalene før jul i 2003.

Han fortalte også at han håpet å produsere 50–60 kilo ferdig hasj og marihuana og tjene to millioner kroner i året på dyrkingen.

Cannabisplanter beslaglagt i Røyken i 2004

Det ble funnet over 2000 cannabisplanter i et lokale i Røyken i 2004. Mannen som innrømmet dyrkingen, møtte aldri opp til rettssaken og er fortsatt på frifot.

Foto: NRK

– Ja, han la jo alle kortene på bordet og fordi han gjorde det ble det lagt opp til en tilståelsessak fra politiets side, sier Valaker.

Men da siktede skulle møte i retten i 2005 var han ikke å oppdrive.

Dukket opp etter 5 år på rømmen

Etter fem år dukket mannen opp igjen i 2009. Han ble da forsøkt varetektsfengslet i åtte uker, men Drammen tingrett gav ikke politiet medhold i begjæringen sier politiadvokat Ninne Snorrason i Søndre Buskerud politidistrikt.

– Retten bestemte at mannen skulle ha meldeplikt.

Ninne Snorrason

Ninne Snorrason er politiadvokat i Søndre Buskerud politidistrikt. Hadde plantasjen blitt avslørt i dag ville politiet anmodet retten om varetektsfengsling.

Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

– Kan du si noe om innholdet i tiltalen?

– Nei, det kan jeg dessverre ikke, men den omhandler forholdene i 2004.

Statsadvokaten tok ut tiltale i saken 5. mars 2010 og rettssaken ble berammet til 21. juni 2012 i Drammen tingrett. Men heller ikke denne gangen dukket mannen opp. Tiltalen er heller aldri forkynt fordi Søndre Buskerud politidistrikt ikke fikk tak i mannen.

Han ble etter det NRK kjenner til etterlyst internasjonalt i begynnelsen av juni 2012 i forkant av den forestående rettssaken.

Nytt syn på cannabisproduksjon

I Røyken i 2004 ble mannen sluppet etter politiavhør og den litauiske mannen som var satt til å vanne og passe cannabisplantene, ble sendt ut av landet.

Til sammenligning førte avsløringen av en plantasje i Hvittingfoss i påsken i år til varetektsfengsling for to antatte vietnamesere og en mann fra Øvre Eiker. De ble alle varetektsfengslet i fire uker siktet for narkotikakriminalitet.

Les også: – Miami Vice-tilstander

–Sett fra et påtalemessig ståsted så ville nok denne mannen og hans medarbeider blitt fremstilt for varetektsfengsling umiddelbart med en så stor hasjplantasje, sier politiadvokat Ninne Snorrason.

Hun sier man har et helt annet kunnskapsnivå i dag hva gjelder produksjonskapasitet, kvantum og alvorlighetsgrad forbundet med så store produksjonslokaler som ble avslørt i Røyken.

Cannabisplanter

Over 2000 cannabisplanter i forskjellig stadier av veksten møtte politiet under ransakingen av et lagerbygg på Nærsnes Røyken i 2004.

Foto: NRK

Rutinene i etterforskning av slike saker har endret seg mye på disse 10 årene. Nå vektlegges potensialet som ligger i plantene og anlegget som avsløres.

Les også: Cannabisdyrkere på tiltalebenken

Kripos har utarbeidet nye retningslinjer for utregning av hvor mye fortjeneste som ligger i plantene og produksjonsmetodene.

Et av de største beslagene i Norge

Ifølge politiet i Røyken var beslaget av over 2000 cannabisplanter noe av det største som var gjort i Norge og saken fikk stor oppmerksomhet i mediene.

I 2012 ble det på Øvre Romerike avslørt en plantasje med over 3000 planter, det er den største hittil. Plantasjen i Hvittingfoss der tre menn er varetektsfengslet i saken skal ha hatt over 1000 planter.

Les også: Vil ikke løslate cannabis-dyrkere

I dag vet man at med riktig utstyr kan cannabisdyrkerne klare 3–4 avlinger i året og at det dreier seg om svært store fortjenestemuligheter.

Men siden det ikke var høstet noe i lokalene i Røyken og det på den tiden i 2004 ikke fantes rettspraksis for dyrking av cannabisplanter i Norge, ble altså mannen sluppet fri etter avhør.

– For oss den gangen var jo dette en helt ny type kriminalitet og vi hadde ikke rettspraksis på området, sier Victor Valaker.

Etterforskningsleder Pål Sørensen med cannabisplanter.

Etterforskningsleder Pål Sørensen viser fram noen av cannabisplantene som ble funnet under en ransaking i Røyken i 2004.

Foto: NRK

Kan være foreldet

Mannen som er siktet for cannabisproduksjonen i Røyken ble etterlyst internasjonalt i begynnelsen av juni 2012 i forkant av den forestående rettssaken.

Nå er det gått over 10 år siden han ble tatt og la kortene på bordet om produksjonen han hadde satt i gang. Men det er ikke slik at saken er foreldet.

Nærsnes

En av de største cannabisplantasjene ble avslørt i 2004 på Nærsnes i Røyken.

Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

– Det er en strafferamme på 10 år i denne type saker og da er foreldelsesfristen 10 år, men fordi det her blant annet er tatt ut tiltale, er foreldelsesfristen i utgangspunktet avbrutt og saken følges opp av oss, sier Ninne Snorrason.

– Uvanlig sak

Lensmannskontoret i Røyken ble slått sammen med Hurum lensmannskontor 1. mars 2010. Lensmann Reidar Foss jobbet i Hurum i 2004. Han husker avsløringen i Røyken, men kjenner ikke saken i detalj og var ikke klar over at mannen som er siktet fortsatt er på frifot.

– Det hender at utenlandske statsborgere unndrar seg straff ved å rømme landet, men det er sjelden at en norsk borger gjør det. Så denne saken er spesiell.

Reidar Foss

Lensmann i Røyken og Hurum Reidar Foss.

Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

Han forteller om flere avsløringer i distriktet på 2000-tallet, men ingen med så mange planter som på Nærsnes i 2004.

Stadig flere avsløringer

Mens antallet hasjbeslag har vært relativt stabilt de siste årene, øker antall beslag av cannabisplanter og marihuana betydelig, ifølge Kripos.

Tidlig på 2000-tallet utgjorde marihuana og cannabisplanter ca. 10–12 % av de samlede cannabis-beslagene. De siste årene har denne andelen vært stadig økende, og marihuana og cannabisplanter utgjør nå ca. 1/3 av alle cannabisbeslag.

Les også: Politiet fulgte spor fra butikk til 12 hasjplantasjer

Det foregår slik Kripos ser det en betydelig innenlands cannabisdyrking, for det meste på østlandet.

Tirsdag ble to menn dømt til fengsel for å ha dyrket cannabis på en låve i Øvre Eiker. Den ene mannen som er i slutten av 40-årene fra Romerike, ble dømt til fengsel i to år og åtte måneder, hvorav åtte måneder betinget.

Den andre mannen er i slutten av 30-årene fra Drammen, er dømt for medvirkning og salg av cannabis. Han fikk sju måneder, hvorav 120 dager betinget.