Buss for tog på Bergensbanen

Alle regiontog på Bergensbanen er innstilt natt til lørdag og lørdag, og de blir ikke erstattet med buss. Årsaken er at det skal gjøres omfattende vedlikeholdsarbeider flere steder. Søndag kjører fjerntogene over Roa, og det blir derfor satt inn buss for å dekke stasjonene mellom Hønefoss og Sandvika.

Arbeider med å rassikre Bergensbanen ved Skorve.
Foto: Karl Morten Undal / Jernbaneverket