Buss av vegen i Røyse

Ein buss har køyrd av vegen i Røyse i Hole. Seks personar var i bussen, men det er ikkje meldt om personskade.

Laster Twitter-innhold