Brudd på besøksforbud: – Politiet kan bli raskere

DRAMMEN (NRK): – Politiet kan bli raskere til å rykke ut når et besøksforbud blir brutt. Det hender at ingenting skjer, sier bistandsadvokat.

Besøksforbud brukes for å hindre vold og i verste fall drap

IKKE RASKE NOK: Politiet rykker ikke raskt nok ut hver gang et besøksforbud blir brutt.

Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

Onsdag fortalte NRK at stadig flere bryter besøksforbudet. Advokat Sjak R. Haaheim har jobbet med vold i nære relasjoner i mange år og er bistandsadvokat for personer som har opplevd at politiet ikke har rykket ut raskt nok.

– I enkelte tilfeller er politiet gode og rykker ut på stedet med en gang, men i noen tilfeller har vi dessverre eksempler på at ingenting skjer, sier Haaheim.

Advokat Sjak Haaheim

Advokat Sjak R. Haaheim ser eksempler på at politiet ikke rykker raskt nok ut.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

Et besøksforbud skal skape ro og fred for den som utsettes for vold eller andre krenkelser.

– Det grunnleggende målet er å bli kvitt volden. Med et besøksforbud er man bare halvveis til mål. For at besøksforbudet skal ha noen funksjon, er det viktig at politiet er enda mer grensesettende.

– Jeg ønsker meg mer raskhet og fasthet fra politiet, sier Haaheim

Viktig virkemiddel

Høyesterett påpeker i en dom fra januar i år at besøksforbud er en av de få virkemidlene politiet har for å beskytte personer mot krenkelser. «Allmennpreventive hensyn taler dermed for at brudd på besøksforbud skal få følbare konsekvenser selv om det ikke er tale om vold eller trusler om vold,» heter det i dommen.

I tillegg oppfordrer riksadvokaten til at politiet reagerer raskt hvis et besøksforbudet blir brutt. I et rundskriv fra 2008, skriver de: «Bryter siktede et besøksforbud, skal det reageres raskt og med fasthet, og det må vurderes om bruddet gir grunnlag for pågripelse og fremstilling for varetekt.»

– Trist å høre

Familievoldskoordinator i Søndre Buskerud politidistrikt, Anne-Bente Kentsrud, sier at politiet er på hugget og at det er trist å høre at folk ikke har fått hjelp med en gang.

Anne-Bente Kentsrud

Familievoldskoordinator Anne-Bente Kentsrud mener politiet prioriterer denne type saker.

Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

– Er det en akuttsituasjon med nærkontakt, kan jeg vanskelig se at vi ikke har prioritert dette. Har det allikevel skjedd, er det ikke fordi vi ikke vil, men at det har vært andre og alvorligere oppdrag som har blitt prioritert, sier Kentsrud.

Hun sier også at hvis politiet ikke har rukket å komme til selve akuttsituasjonen, oppfordrer de den som er utsatt for besøksforbud om å anmelde saken.

– Er besøksforbudet brutt mer enn en gang, har vi mulighet for å varetektsfengsle vedkommende, sier hun.