NRK Meny
Normal

Breddefotballen støtter Buskerud idrettskrets

Buskerud Idrettskrets vil se regnskapene til Norges idrettsforbund før 2015. Det samme vil Norsk Breddefotballforening som løfter saken opp på fotballtinget i mars.

Barnefotball

Idrettsbevegelsens omdømme er alt skadet, mener Breddefotballforeningen.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

I går blei det kjent at Buskerud Idrettskrets går foran med et ønske om åpenhet omkring pengebruken i Norges idrettsforbund, også i årene før 2015. Buskerud er ikke alene om et slikt ønske, Norsk Breddefotballforening har uavhengig av idrettskretsen i Buskerud formulert et tilsvarende krav.

Ber om innsyn

Og slik er ordlyden i innspillet fra breddefotballforeningen: "Fotballtinget ber konkret om at det åpnes for offentlig innsyn i NIFs regnskaper for idrettstingperioden 2011 – 2015." Forslaget blir behandlet på fotballtinget 4. og 5. mars.

– Vi hadde ikke fremmet dette forslaget hvis vi ikke hadde hatt håp om at det skulle bli vedtatt på fotballtinget, sier Gunn Heidi Henriksen. Hun er styreleder i Norsk Breddefotballforening.

Gunn Heidi Henriksen

Gunn Heidi Henriksen, styreleder i Norsk Breddefotballforening, håper at fotballtinget vil vedta offentlig innsyn i NIFs regnskaper.

Foto: NRK

Fem klubber

Det er klubbene Hammerfest FK​​​​​​, Fotball​​​​​Idrettslaget Nordlandet, Bossekop UL, FK Sykkylven og ​​Kløfta IL fotball som har skrevet under på forslaget til fotballinget.

– Mange flere har sluttet seg til, men ikke alle har rukket en formell behandling av forslaget før fristen var ute og forslaget måtte sendes inn, sier Gunn Heidi Henriksen.

Krever innsyn i idrettsforbundets pengebruk fra før 2015

– Er det tilfeldig at idrettskretsen i Buskerud og Breddefotballforeningen kommer med dette samtidig?

– Det har vært murring omkring dette temaet over hele landet i 2016. Jeg har fått unisone tilbakemeldinger på at det er riktig å ta dette opp. Og at det reagerers fra flere hold er bra, sier Gunn Heidi Henriksen.

Sammenfallende argumenter

Idrettskretsen i Buskerud og Breddefotballforeningen målbærer de samme argumentene. I går sa Roar Bogerud, styreleder i Buskerud Idrettskrets dette til NRK Buskerudsendinga:

Roar Bogerud

Roar Bogerud styreleder i idrettskretsen i Buskerud får støtte fra breddefotballen.

Foto: Siw Slevigen / NRK

– Er det noen som er interessert i å vite hva idretten bruker pengene til, så må de få vite det. Vi er helt avhengig av troverdighet og at idretten har et godt omdømme.Vi får tross alt så mye penger i spillemidler og sponsorinntekter at vi er avhegig av omdømmet.

Derfor har idrettskretsen bedt styret i idrettsforbundet om å omgjøre sitt vedtak om å tilbakeholde regnskapene før 2015. Disse regnskapene omhandler blant annet pengebruken rundt Ol i Sotsji.

Omdømmet er alt svekket

Breddefotballforeningen mener idrettsbevegelsens rennommé og omdømme allerede er betydelig svekket fordi NIF ikke er tilstrekkelig åpne omkring sin pengebruk. Når NIFs ledelse motsetter seg åpenhet og innsyn er det svært uheldig for idrettens tillit og omdømme.

– Vi ser det naturlig og riktig at fotballtinget og Norges Fotballforbund, som representerer det største særforbundet innen norsk idrett, tar ansvar og initiativ overfor Norges Idrettsforbund, for om mulig å gjenopprette tilliten, sier Gunn Heidi Henriksen.

Kulturminister Linda Helleland støtter kravet om at Idrettsforbundet må åpne for innsyn. Det samme gjør stortingsrepresentant Lise Christoffersen (A) fra Buskerud, hun er også nestelder i Buskerud idrettskrets.

En ringerunde til idretttskretsene i Norge viser at 4 av de 18 kretsene støtter Buskerud sitt krav om innsyn. De øvrige kretsene har enten ikke tatt stilling til om de skal støtte Buskerud, eller valgt å ikke støtte initiativet.