– Vi har ikke hatt god nok overvåkning

Røyken kommune tar selvkritikk i forbindelse med ledelsesproblemer som fylkeslegen påpeker i sin rapport.

Bråset bo- og omsorgssenter
Foto: Harald Inderhaug / NRK

Kommunen har i dag hatt møter med styret og ledelsen ved Bråset bo- og omsorgssenter hvor de har gjennomgått tilsynsrapporten fra fylkeslegen.

Manglende systematisk oppfølging av kvaliteten ved institusjonen kritiseres av fylkeslegen.

Les mer om forholdene ved Bråset bo- og omsorgssenter her:

- Har funne mor mi sittande i si eiga avføring


Tar selvkritikk

Kommunalsjefen, Øydis Jahren, erkjenner at de ikke har hatt god nok oppfølging av kvalitetsarbeidet ved Bråset.

Øydis Jahren

Øydis Jahren innrømmer at kvaliteten ved Bråset ikke har vært prioritert godt nok.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Vi har hatt dette som tema på styremøter og i mer uformelle fora med daglig leder, men vi har ikke hatt systematisk og god nok overvåkning, sier Jahren.

– Tar du noen form for selvkritikk på at du ikke har gjort jobben din god nok med å ha et klart fokus på hva som foregår?

– Ja, jeg kan ta selvkritikk på at vi ikke har hatt dette høyt nok framme.

Oppretter kvalitetsutvalg

Det er ikke første gangen Bråset får tilsynssaker mot seg, og Jahren sier at kvalitetsarbeidet har stort forbedringspotensial.

– Vi skal nå nedsette et kvalitetsutvalg hvor vi skal få rapporter på alle avvik og klager.

Styret for Bråset bo- og omsorgssenter tar også grep og lover full gjennomgang av driften etter fylkesmannens kritikk av ledelse, bemanning og rutiner.

– Alvorlige mangler

– Vi kommer til å gå gjennom de manglene som trekkes fram og som er tidels alvorlige, sier styreleder Ingar Pettersen.

Ingar Pettersen

Ingar Pettersen lover full gjennomgang ved Bråset bo- og omsorgssenter.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Han forteller at styret også skal rydde opp ved hjelp av en tiltaksplan med klare frister og ansvarlige for å gjennomføre tiltakene.

Mye av det som kommer fram i rapporten til fylkeslegen handler om at kommunen og institusjonen ikke har gode nok rutiner for å fange opp de avvikene som skjer.

– Det er ikke første gangen Bråset har søkelyset på seg i forbindelse med tilsyn. Hvorfor skjer ikke endringer?

– Det er nødvendig for oss å finne ut hvilke mangler som eksisterer og hvordan vi skal rette opp i dette fortest mulig.

– Hva skyldes manglene?

– Nå har Bråset hatt en utfordring med tanke på økonomi i flere år. I løpet av 2013 har vi fått kontroll på dette. Jeg mener at dette er snakk om hvordan vi prioriterer og styret er nødt til å ta dette på alvor.

Legevakten flyttes

Fylkeslegen etterlyser en skjermet avdeling på Bråset. En av fløyene til bo- og omsorgssenteret brukes i dag til å huse legevakten og to legekontorer.

– Er det aktuelt å flytte legevakta nå for å få på plass en lukket avdeling slik at de pasientene som trenger å være på en slik avdeling får det tilbudet?

– Ja, vi har allerede et politisk vedtak på dette fra i fjor høst, hvor vi har fått i oppdrag å frigi de plassene så fort som mulig. Derfor etablerer vi nå nye kontorer til legevakta og de kommer til å flytte ut i løpet av første eller andre halvår, sier Kommunalsjef Øydis Jahren.