Brann i stort næringsbygg i Ål

Operasjonsleder i Nordre Buskerud politiet bekrefter at det er flammer i bygningen på Torpovegen i Ål. Det skal være et stort næringsbygg for betongproduksjon som brenner, og det jobbes med å få verdigjenstander ut av et garasjeanlegg.