Normal

Bønder vil ha betalt for skiløyper

RØYKEN (NRK): Bønder krever kompensasjon fra kommunen for skiløyper som blir preparert over jordene deres.

Skiløyper Røyken

KRYSSER JORDER: Det er kjørt skiløyper over flere jorder i Røyken for at skigåere kan gå på ski mellom markaområdene.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Bønder i Røyken kommune i Buskerud mener at avlingene deres blir skadet av at det kjøres skiløyper over jordene. Nå krever de økonomisk kompensasjon av kommunen.

– Enkelte år går telen veldig dypt der løypemaskinen har kjørt. Da er det tele langt utover våren, og vi har sett at det blir reduserte avlinger, sier Toril Kure i Røyken bondelag.

Bøndene krever 80.000 kroner i kompensasjon for rundt to mil med skiløyper på dyrket mark. Ifølge Kure er det spesielt gress og høstkorn som blir ødelagt av løypekjøringen.

Toril Kure i Røyken bondelag

Torill Kure i Røyken bondelag.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Får støtte av fylkeslederen

Leder Egil Christoffer Hoen i Buskerud bondelag sier at det er en høyst reell problemstilling. Han mener mange tar det som en selvfølge at det er greit å kjøre løyper over dyrket mark.

– I prinsippet kan bøndene si nei, men vi har lange tradisjoner for å si ja. Vi vil veldig gjerne at det skal bli lagt til rette for friluftsliv, sier Hoen.

Ifølge bondelagslederen er bøndene i sin fulle rett til å nekte å la løypene gå over jordene deres.

Skiløyper over jorder

Flere bønder mener at avlingen blir ødelagt av løypekjøring.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

– Vi kommer ikke til å nekte noen å kjøre løyper denne vinteren, sier Kure i Røyken bondelag.

– Kan det være at dere vil nekte i fremtiden?

– Det kan være, men vi må ta det opp og diskutere det videre. Hva enkeltgrunneiere vil gjøre, kan ikke vi svare for.

Kommunen er negativ

Ingen av nabokommunene til Røyken har en slik kompensasjonsordning, og derfor er kommunalsjefen redd for at det skapes presedens dersom de kompenserer bøndene for å kjøre løyper på dyrket mark.

– Skiforeningen kjører løyper i mange kommuner. Det har vært et gratisprinsipp å kjøre over jordene, noe vi ønsker å fortsette med. Hvis vi i Røyken begynner å kompensere for det, så vil det skape presedens og en ny praksis andre steder, sier kommunalsjef Jan Erik Lindøe.

Saken skal behandles i formannskapet i Røyken torsdag.