Blir rettssak etter fiskedød

Saken om forurensning av Leirelva som renner fra Drammen til Sande, havner i retten. Bedriften Knive Gris ble ilagt et forelegg på to millioner kroner fordi flere tonn med grisemøkk rant ut i elva etter et uhell. All fisk i øvre del av elva døde. Bedriften har ikke vedtatt forelegget fordi eieren mener det er for høyt.