Blendahvitt brannvesen


Ingen med utenlandsk bakgrunn søker seg til yrket som brannkonstabel.

Brannkonstabler i Drammen

Brannkonstablene i Drammen består nesten utelukkende av etniske nordmenn. De mener det hadde vært en fordel å ha flerkulturelle medarbeidere med på laget.

Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

– Konkurransen er beinhard. På én stilling får vi kanskje 400 søkere. Men de med utenlandsk bakgrunn søker ikke, forteller Heidi Hottran som er HR-sjef i Drammensregionens brannvesen.

– Hvorfor søker de ikke?

– Det må du nesten spørre de om.

Hun teller kun to med annen bakgrunn enn norsk i sitt korps. En er fra Sverige, og en har bakgrunn fra Thailand.

Lars Magne Hovtun

Informasjonssjef for brannvesenet i Oslo, Lars Magne Hovtun, kaller det en gåte at ikke flere flerkulturelle velger å søke på stillinger i etaten.

Foto: Su Thet Mon / NRK

I Norges største brannvesen i Oslo, er situasjonen den samme.

– For meg er det en gåte at vi har fått så få søknader fra personer med flerkulturell bakgrunn til å søke seg jobb som brannkonstabel i Norge. Vi vet at det finnes mange flerkulturelle soldater og politifolk, så det finnes godt kvalifiserte folk der ute. Hvorfor de ikke ønsker å jobbe i brannvesenet, det er veldig rart, forteller informasjonssjef Lars Magne Hovtun.

Kjenner ikke til yrket

Ulla Hasib

Ulla Hasib som opprinnelig kommer fra Afghanistan, kjenner ikke godt til brannvesenet.

Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Blant innvandrere i Drammen finner NRK ingen som har sett muligheten for å bli brannkonstabel. En mann fra Somalia har aldri hørt at brannvesenet ønsker innvandrere, mens afghaneren Ulla Hazib kjenner lite til yrket.

– Det fantes ikke brannmenn i Afghanistan da jeg bodde der, sier Hazib, som jobber som elektriker.

Kurderen Ziad Feili driver en kiosk i Drammen. Heller ikke han kjenner noen landsmenn som jobber i brannvesenet.

– Kanskje de føler at det er uoppnåelig, sier Feili.

Trenger flerspråklige

I Drammen savner dagens brannkonstabler kollegaer som ikke er etnisk norske.

– Det er trist, for vi skal gjenspeile samfunnet på alle måter, forteller brannkonstabel Kjetil Wetterstad Jensen.

Har du vært i situasjoner der du gjerne skulle hatt en kollega som snakker urdu eller arabisk?

– Ja, det har jeg tenkt. Vi har en bydel hvor det er veldig mange språk, og det er vanskelig å forklare enkle tiltak for mennesker vi møter.

Hva gjør du da?

– Jeg bruker kroppsspråk, tegner og forklarer, rett og slett.

Prøver å nå flerkulturelle

I Drammen har de prøvd å øke rekrutteringen fra befolkning som har minoritetsbakgrunn. Ett av tiltakene de gjorde var å henge opp lapper på treningssentre, men uten resultat.

Brannsjef Bjørn Rønning

Leder i Norsk Brannmannsforum, Bjørn Rønning, sier at de opplever at etterspørselen etter flerkulturelle medarbeidere bare blir større.

Foto: Morten Andersen / NRK

– Utfordringen er å nå ut til de flerkulturelle og fortelle hva yrket faktisk innebærer. For vi er nødt til å få de inn i jobben våres for at vi skal yte en tjeneste til alle i samfunnet, sier lederen i Norsk Brannmannsforum, Bjørn Rønning.

– Hvor stort er dette problemet?

– Vi opplever vel egentlig at det blir større og større.