Må tilbakebetale 182 kr: – Smålig

Det mener Kirkens bymisjon som ble bedt om å betale tilbake 182 kroner i ubrukt støtte til Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir).

Jon-Ivar Windstad

Jon Ivar Windstad synes det er smålig å kreve tilbake 182 kroner i støtte til et prosjekt Bymisjonen bruker 3,2 millioner kroner på.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

Da Kirkens Bymisjon leverte inn regnskap for sitt prosjekt "Friminuttet", kom det fram at stiftelsen ikke hadde brukt opp alle pengene de hadde fått i støtte fra det offentlige. Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) har nå bedt bymisjonen om å betale tilbake 182 kroner i ubrukt støtte.

– Det synes jeg er veldig smålig, sier Jon Ivar Windstad, som er leder av Kirkens Bymisjon i Drammen.

Tilbud til fattige barn

Friminuttet er Kirkens Bymisjons tilbud til skolebarn i drammensdistriktet. Barna får blant annet tilbud om leksehjelp, aktiviteter og en god middag etter skoletid.

Tilbudet retter seg mot barn fra 1.–7. klasse, som har behov for ekstra oppfølging i skolefritiden. Barna hentes på skolen, og kjøres hjem igjen på kvelden. Friminuttet har også enkelte aktiviteter i skoleferier og helger.

Bymisjonen fikk 350.000 kroner i offentlig støtte til dette prosjektet, som stiftelsen bruker 3,2 millioner kroner på i året. Mesteparten av pengene er samlet inn fra private givere og næringsliv.

– Vi stiller oss undrende til at man velger å sende ut et brev og kreve et så lite beløp, som selvfølgelig betyr noe i vår sammenheng. Ganske mye, faktisk, sier Jon Ivar Windstad.

Nok til fem middager

Kirkens Bymisjon er kjent for å få mye ut av lite penger, og akkurat nå oppfordrer de folk til å bidra i en julekampanje som skal gi folk som trenger det en middag til jul. De 182 kronene Bufdir ber bymisjonen om å betale tilbake, kunne dekket fem middager med kaffe til.

Terje Grytten er leder i seksjonen for tilskuddsforvaltning i Barne- ungdoms og familiedirektoratet. Han avviser at det dreier seg om et krav, men sier det er en anmodning.

Brevet fra Bufdir

Dette er en anmodning, og ikke et krav, sier seksjonssjef Terje Grytten i Bufdir.

– Nå har ikke vi krevd dette tilbakebetalt. Vi har anmodet om en tilbakebetaling. Vi skjønner jo at det kan virke litt rart at vi anmoder om å betale tilbake 182 kroner, men vi har det som rutine, uavhengig av beløpets størrelse.

Grytten sier at dette nærmest er en automatisert del av saksbehandlingen, og at det brukes lite ressurser på det. Han sier også at de ikke ville inndrevet beløpet om bymisjonen ikke hadde betalt det tilbake.

Terje Grytten

Terje Grytten er sjef for seksjonen for tilskuddsforvaltning i Bufdir.

Foto: Bufdir

– Står klart at vi må betale

Men Kirkens Bymisjon i Drammen har betalt. For Jon Ivar Windstad forsto det ikke slik at han hadde noe valg.

– Vi oppfatter ikke dette som en anmoding. Det klarer vi ikke å lese ut av det brevet. Det står ganske klart at vi må betale tilbake snarest mulig, og seinest innen 14. november. Det anser ikke vi som en anmodning, men som et krav, sier Windstad.

Terje Grytten sier Bufdir må følge de regler som gjelder i Staten, og at de også blir kikket i kortene av Riksrevisjonen.

– Vi føler at vi har en god rutine, samtidig som vi skjønner at det kan være rart for en organisasjon å bli krevd for 182 kroner.

– Har du forståelse for at noen vil kunne oppfatte dette som smålig?

– Man må huske på at de midlene vi krever tilbake, går ikke tilbake til Bufdirs drift. De går til andre tiltak som kan bruke midlene. Hvis vi skulle gått nøyere gjennom alle sakene, og plukket ut beløp under en visst beløp, hadde vi brukt mye mer ressurser enn når vi har en automatikk, der alt som er utestående blir anmodet tilbakebetalt, sier Grytten.