Bilberging på rv 35

Riksvei 35 ved Geithus er stengt på grunn av et trafikkuhell. Bilberging pågår nå.