Bestemmer egen legetime

Pasientene ved Sykehuset Buskerud skal selv få bestemme når de skal til undersøkelse og behandling.

Når pasientene får større mulighet til å påvirke tidspunktet for når de skal møte på sykehuset, håper ledelsen at de skal møte til avtalt tid.

Sykehuset Buskerud har utviklet et nytt system for innkalling til undersøkelser og behandling. Systemet prøves nå ut på en poliklinikk, og der skal pasientene få større mulighet til å bestemme tidspunktet for avtalen selv, sier mannen bak prosjektet, klinikksjef ved medisinsk klinikk, Einar Huseby.

20 % møter ikke

Mens pasientene til nå har fått beskjed om når de skal møte, får de som deltar i prosjektet tilbud om time i flere ledige tidsrom. Så kan de velge et tidspunkt som passer pasienten, forklarer Huseby.På enkelte avdelinger blir opptil 20 prosent av de avtalte timene ikke benyttet.

Tap for sykehuset

- Dette er ofte pasienter som ikke ser det store behovet for å gjennomgå den undersøkelsen de er anvist til. Noe annet er det med folk som skal til kreftundersøkelser.  Der kommer praktisk talt alle til avtalt tid, forteller Huseby.

For sykehuset representerer hvert pasient som uteblir et tap.  Nå håper klinikksjef Einar Huseby at det egenutviklede systemet skal gi så gode resultater at det kan tas i bruk flere stedet.