NRK Meny
Normal

Vil ikke ha minnested på Sørbråten

Politikerne i Hole sier trolig nei til å gå videre med planene om et 22. juli-minnested på Sørbråten.

Minnesmerke Utøya

Slik ser den svenske kunstneren Jonas Dahlberg for seg at minnestedet på Sørbråten skal bli.

Foto: Jonas Dahlberg Studio / NTB scanpix

Plan- og miljøutvalget i Hole kommune skal mandag kveld avgjøre om detaljplanene for et minnested på Sørbråten skal sendes ut på høring. Dersom politikerne sier nei, blir saken sendt tilbake til oppdragsgiver Statsbygg.

Statsbygg er en statlig forvaltningsbedrift under Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Leder i plan- og miljøutvalget, Per Christian Gomnæs, ønsker ikke å si hva han kommer til å stemme under mandagens møte.

– Vi er ikke fornøyde med den prosessen som har vært rundt minnestedet på Sørbråten. Vi føler at lokaldemokratiet er blitt overkjørt, sier Gomnæs.

– Må si nei

En av naboene til Sørbråten, Elling Klepp, mener politikerne må si nei til planene, og ikke gå for rådmannens innstilling.

– Jeg håper og tror at de går imot planen slik den foreligger, og hører på lokalbefolkningen og motstanden som er ute hos oss.

Tidligere i prosessen gikk formannskapet i Hole gikk inn for at minnestedet skulle ligge et annen sted i kommunen, men regjeringen valgte likevel Sørbråten.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Sørbråten

Elling Klepp (til høyre), sammen med Anne Gry Ruud og Jørn Øverby. Alle er beboere ved Sørbråten. Anne Gry er eneste av dem som sitter i Styret for Utstranda velforening. De andre er medlemmer i foreningen og naboer.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

Håper på avgjørelse i dag

Det er den svenske kunstneren Jonas Dahlberg som skal utforme minnestedet på Sørbråten. Han har foreslått å kutte fjellet på odden som stikker ut i vannet i to.

På den ene siden skal det lages en terrasse og navnene på terrorofrene skal trykkes på fjellsiden. I tillegg skal det lages en parkeringsplass i tilknytning til minnestedet med plass til over 40 biler og fire busser.

Jørn Mortensen

Prosjektleder Jørn Mortensen i Kunst i offentlig rom (KORO).

Foto: Pressebilete / KHIO

Mandag kveld avgjør politikerne om de vil sende planene ut på høring og dermed behandle saken videre. Prosjektleder Jørn Mortensen i KORO, Kunst i offentlige rom, håper lokalpolitikerne går videre med planene.

– Jeg håper de behandler saken, og at den ikke byr på noen spesielle utfordringer, slik at reguleringsplanen kan sendes ut på høring, sier Mortensen.

Les: Kutt i naturen ved Utøya blir 22. juli-minnested

Utsatt på grunn av protester

Planen var at minnesmerket på Sørbråten skulle stå ferdig sommeren 2015, men etter at naboene protesterte kraftig, ble det utsatt til 2016. Det avgjorde kommunalminister Jan Tore Sanner (H) etter et møte med naboene i april i år.

Sanner sa etter møtet at minnestedet ble utsatt for at Hole kommune skulle få tid til å behandle saken på en verdig måte, og at man ikke skulle gå i gang med graving og bygging før kommunen hadde ferdigbehandlet saken. Nå kan ministeren igjen få saken i fanget, dersom politikerne ikke vil sende saken på høring.

Et nei kan forsinke prosessen

Etter det NRK erfarer, kommer trolig flertallet i utvalget til å stemme nei. Ifølge prosjektleder Jørn Mortensen i KORO, kan det bety forsinkelser.

– Det vil føre til at vi vil bruke mer tid, men det ligger ikke noe stor dramatikk i det, fordi det fremdeles er god tid fram til sommeren 2016 da det er beregnet at dette skal stå ferdig.

Nabo Elling Klepp håper en eventuell statlig behandling fører til at minnesmerket ikke blir liggende på Sørbråten, slik den rødgrønne regjeringen bestemte for halvannet år siden.

– Det er ikke gitt at de bare kan begynne å bygge selv om Staten overtar saken. Det er en prosess de må gjennom, de også. Vi får ta et skritt av gangen. Først er det politikerne i kveld som må si nei til å sende planen på høring, sier Klepp.