Ber justisministeren svare

Kontroll og konstitusjonskomiteen på stortinget har sendt et brev til justisminister Per-Willy Amundsen, der de ber statsråden redegjøre for sitt ansvar i arbeidet som førte til avgjørelsen om å avvikle den samlokaliserte operasjonssentralen SAMLOK i Drammen, samt begrunne om dette har vært en god og skikkelig prosess fra politimester, Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet. Brevet er forfattet av senterpartiets Per Olaf Lundteigen og ble enstemmig vedtatt.