Ber jegere på Hardangervidda om hjelp

Veterinærinstituttet ønsker flere lymfeprøver av villrein på Hardangervidda. Foreløpig har man kun 50 prøver å analysere for å avdekke om skrantesyke har kommet også dit.

Villrein på Hardangervidda

En frisk villreinbestand på Hardangervidda kan bli svært viktig når det skal innføres villrein i Nordfjella etter saneringsperioden der.

Foto: Petter Braaten / Statens naturoppsyn

I de tre siste tilfellene av skrantesyk villrein i Nordfjella fant man smitten i lymfeknutene, men ikke i hjerneprøvene.

Veterinærinstituttet i Oslo, som analyserer alle prøver av villrein for å avdekke eventuell skrantesjukesmitte (CWD), oppfordrer nå jegerne til å sende inn lymfeknuter i tillegg til hjerneprøver.

Gir tidligere svar

Skrantesyke-koordinator Jørn Våge på Veterinærinstituttet

CWD-koordinator Jørn Våge ved Veterinærinstituttet sier lymfeknuteprøver gir et tidligere og sikrere svar på om villrein er smittet av skrantesyke.

Foto: Ingar Andreassen / NRK

– Jegerne har vært veldig flinke til å sende inn hjerneprøver, men det er viktig å oppdage eventuell sykdom tidlig, og det kan man best gjøre i lymfeknutene, sier CWD-koordinator Jørn Våge ved Veterinærinstituttet.

Det er gode videoer på nett som viser hvordan dette gjøres, og det er relativt enkelt for jegerne å ta ut en lymfeknuteprøve som de kan sende inn sammen med hjerneprøvene de tar.

Foreløpig er det bare sendt inn 50 lymfeprøver fra i alt 477 felte villrein i årets jakt på Hardangervidda.

– Det er i minste laget hvis man skal være sikker på at det ikke er skrantesykesmitte blant reinen i dette store området, sier Våge.

Frisk villrein er viktig for fremtiden

I Nordfjella er det bestemt at hele bestanden i den såkalte sone 1, der det er funnet flere tilfeller av syk villrein, skal skytes ned innen mai neste år.

Skrantesjuk villrein hjå Veterinærinstituttet

På Veterinærinstituttet undersøker man både prøver og villrein for tilfeller av den fryktede skrantesykesmitten.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

En frisk bestand på Hardangervidda kan bli svært viktig når det skal innføres villrein i Nordfjella igjen etter en saneringsperiode.

– Det er foreløpig ikke avdekket sykdom på Hardangervidda, og det håper vi i det lengste at vi heller ikke skal gjøre.

Funn av skrantesyke utenfor Nordfjella vil være katastrofalt for norsk hjortevilt, sier CWD-koordinator Jørn Våge i Veterinærinstituttet.