Bekymret for demokratiet

Erik Hørlück Berg i Venstre Buskerud er bekymret for demokratiet i Norge. Han mener det er vanskeligere for småpartiene å få frem sine synspunkter i politikken med lite ressurser.

Erik Hørlück Berg

ØNSKER ENGASJEMENT: Berg mener småpartiene ikke får mulighet til å fremme sin politikk og ønsker at flere engasjerer seg.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

– Vi må stå opp og forsvare demokratiet. Alle som sympatiserer med småpartiene må engasjere seg. Ellers er vi på vei mot et topartisystem, og det er ingen god løsning, sier Fylkesleder i Venstre Buskerud, Erik Hørlück Berg.

Han mener at små partiene har for lite ressurser i forhold til de store partiene, som Arbeiderpartiet og Høyre – og er redd for at de små partiene ikke får fram meningene sine.

Med sine 470 medlemmer er Venstre i Buskerud et relativt lite parti som er avhengig av engasjerte medlemmer:

– Småpartiene sliter med å få aktivister og det er etter min mening et demokratisk problem. Skal et demokrati kunne fungere må alle stemmer komme likt frem og kunne høres, sier han.

Fylkesledere uenig

På den andre sida er ikke Høyre i Buskerud med litt over 2500 medlemmer redd for at demokratiet står i fare i Norge.

Fylkesleder i Høyre Buskerud tror at terskelen er blitt større for å melde seg inn i de forskjellige partiene.

– Jeg mener ikke at demokratiet står i fare. Partiene må finne saker som engasjerer folk, og det er partienes oppgave sier fylkesleder i Høyre Buskerud, Kristin Ørmen Johnsen.

martin Kolberg

Stortingskandidat i Arbeiderpartiet i Buskerud, Martin Kolberg.

Foto: Onsøien, Ole Gunnar / NPK

Stortingskandidat i Arbeiderpartiet i Buskerud, Martin Arvid Kolberg ser ingen grunn til bekymring. Han er derimot enig i at det kan være en utfordring å få folk til å stemma ved valget til høsten.

– Det er jo partienes eget ansvar, å sørge for at politikken blir så levende og organisert slik at folk føler det er meningsfullt å delta. Det er det som bekymrer meg, men vi er ikke helt der ennå, derfor vil jeg ikke karakterisere situasjonen som så alvorlig, sier han.

Må bruke ressursene på en annen måte

Per Olaf Lundteigen og Mogul 10-20 International Harvester

Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant for Senterpartiet i Buskerud.

Foto: Kim Holtan / NRK

Berg får derimot støtte fra Senterpartiet.

– Om partiet har sterke, klare og kontroversielle meninger så vet vi at folk engasjerer seg og tar stilling til de se ulike partiene står for, sier Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant for Senterpartiet i Buskerud.

Til tross for blandede meninger fra de ulike partiene er fylkeslederne i Venstre Buskerud, Erik Hørlück Berg likevel klar på hva en må gjøre for å få en bedring.

– Det er ingen hurtigløsning, men vi må jobbe jevnt på. Snakke om og presentere vårt budskap. Håpet er at vi blir bedre på det å få brukt de få ressursene vi har. På en god måte, sier han.