Beklager saksbehandlingsfeil

Drammen kommune ber Buskerud kommunerevisjon om å undersøke kommunens byggesaksbehandling. Dette skjer som en konsekvens av administrasjonens behandling av "silo-saken".

HØR: ENIGHET OM SILO-STOPP

Konstituert rådmann Kari Høyer sier det er en direkte konsekvens av "silo-saken", der det ble gitt tillatelse til bygging av to sementsiloer på Holmen uten at saken ble lagt frem for politisk behandling.

Buskerud kommunerevisjon blir bedt om å gjennomgå denne saken spesielt.

- Når det gjelder spørsmålene omkring hvilke muligheter kommunen vil ha til å eventuelt stoppe arbeidene, og hvilke erstatningsmessige konsekvenser dette vil kunne få, er det for tidlig å si noe mer eksakt om dette, sier Høyer.

Hun understreker at kommunen nå jobber på spreng med disse spørsmålene. Kommunen jobber med å kunne fremlegge en sak på et eventuelt ekstraordinært formannskapsmøte onsdag om en uke.

- Beklager saksbehandlingsfeil

Rådmannen beklager at det ble foretatt en åpenbar grov saksbehandlingsfeil da det ble gitt administrativ tillatelse til å bygge de to sementsiloene på Holmen. Hun understreker at saken åpenbart skulle vært lagt fremt il politisk behandling.

- Dette er et ledellsesansvar, presiserer Høyer.

De berørte arbeidstakerorganisasjonene er informert om rådmannens håndtering av saken.