NRK Meny
Normal

Kan gå ut av avtalen med Drammen Taxi på kort varsel

Oppgjørets time er inne når ledelsen i Pasientreiser går i møte med Drammen Taxi torsdag formiddag.

Drosjer ved Drammen Sykehus

Kontrakten Drammen Taxi har med Vestre Viken helseforetak er verd 25 millioner kroner.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

– Vår terskel for når vi skal gå ut av dette er for lengst passert. Men vi må gjøre dette på en ordentlig måte, slik at det holder vann rent juridisk, uansett hva vi gjør. Det sier avdelingsleder Jarle Hovland i Pasientreiser i Vestre Viken.

Jarle Hovland, avdelingsleder i Pasientreiser

– Vår terskel for når vi skal gå ut av samarbeidet er for lengst passert, sier Jarle Hovland i Pasientreiser.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

300 klager

I løpet av de tre første månedene i år, fikk Pasientreiser mer enn 300 klager på Drammen Taxi, altså 100 klager i måneden.

Klagene handler om drosjer som kommer for sent, om dårlig service og kundebehandling, om oppmøte på feil adresse og dårlige språkkunnskaper. Men noen av klagene skiller seg ut:

En av drosjesjåførene skal ha oppført seg svært ubehagelig overfor de ansatte på legevakten. Denne personen er sentral i det Arbeidstilsynet kaller et trusselbilde.

Artikkelen fortsetter under videoen.

Anmelder Drammen Taxi.

Drammen Taxi anmeldes

I rapporter om saken betegnes hendelsen som verbal trakassering. Det går fram at sjåføren ikke hadde på seg uniform, og at han ikke kunne legitimere seg da han kom inn på legevakta for å hente en rekvisisjon.

Han ble, ifølge rapporten, sint og høyrøstet da personalet ikke ville levere ut noen rekvisisjon uten at han kunne legitimere seg.

Det verbale opptrinnet som fulgte, skal ha vært lett hørbart ut til venterommet. Rapporten forteller dessuten, at denne sjåføren også tidligere skal ha opptrådt ufint og trakasserende mot personalet på legevakta.

Denne hendelsen fant sted 10. mars 2011, men ble av ukjente årsaker liggende ubehandlet i Vestre Vikens systemer.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Jarle Hovland, avdelingsleder i Pasientreiser

I løpet av årets tre første måneder fikk Pasientreiser 300 klager på Drammen Taxi, sier avdelingsleder Jarle Hovland.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

– Dette var en opptreden som selvfølgelig ikke skal tolereres på noen som helst måte, sier Jarle Hovland. Han sier Pasientreiser stilte spørsmål ved om Drammen Taxi ville sørge for at dette fikk følger for sjåføren, men sier han ikke husker hva slags tilbakemelding han fikk.

– Er det grunn til å tro at denne sjåføren kjører pasienter fortsatt?

– Jeg håper ikke det.

Asif Khalil, som er styreleder og daglig leder i Drammen Taxi, sier han ikke vil kommentere enkelttilfeller. – Vi gjør våre vurderinger, og hvis vi mener at det er et klart brudd, både i forhold til versjoner fra den ene og den andre siden, så vil vi selvfølgelig ta det på alvor, sier han.

Asif Khalil

– Pasientreiser oppgir feil tall. Vi har ikke hatt mer enn 100 klager, sier Asif Khalil i Drammen Taxi.

Foto: Jonas Rydén / NRK

– Ikke så mange klager

– Jeg er mer opptatt av helheten, og at man nå gjør tiltak som kan redusere antall avvik. Altså, alle avvik er et avvik for mye, sier Khalil.

Men han benekter at antallet klager er så høyt som det Pasientreiser oppgir.

– Det med at det er 100 klager i måneden, er etter mitt syn helt feil. Det gjelder 100 klager i kvartalet. Når vi ser på antall kommuner vi betjener, så er 100 klager – vel – 100 for mange, men summa summarum, så mener jeg at man har gjort dette forsvarlig, sier Khalil.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Asif Khalil

Asif Khalil har tegnet en tidslinje på kontoret til Drammen Taxi. Datoen for Arbeidstilsynets politianmeldelse, 11. juli, er ført inn.

Foto: Jonas Rydén / NRK

Khalil sier at Drammen Taxi har fokus på holdninger og service, og at det utover høsten vil bli holdt kurs for sjåfører som driver med pasientkjøring.

En skjebnedag

Avtalen Pasientreiser har med Drammen Taxi, utløper den 30. juni neste år. I løpet av morgendagen kan det bli avgjort om Pasientreiser vil gå ut av avtalen tidligere.

– Vi skal ha et oppsummeringsmøte med Drammen Taxi i morgen. Da vil jeg høre på hva de har å si, og så kommer vi til å trekke en konklusjon etter det, sier avdelingsleder Jarle Hovland.

– Hvor ligger terskelen for når dere trekker dere ut?

– Egentlig er den passert for lenge siden.

– Har dere anledning til å trekke dere ut av dette samarbeidet tidligere enn 30. juni neste år?

– Ja, det har vi. Om vi skal gjøre det, blir en del av de vurderingene vi må gjøre etter møtet, sier avdelingsleder Jarle Hovland i Pasientreiser.