Bedrifter må tørre

Bedriftsledere må tørre å ansette folk som er annerledes, mener Brede Kåsa Andersen. Selv er han døv og har fått jobb hos en bedriftsleder som han mener er et godt forbilde. Ifølge NHO i Buskerud er det gode ordninger for bedrifter som vil gi folk med spesielle utfordringer en sjanse. Blandt annet gjennom praksisplasser betalt av NAV.

Brede Kåsa Andersen
Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK