NRK Meny
Normal

Bedrageridømte drosjeeiere kan miste løyvene

De tre drosjeeierne i Drammen som er dømt for forsikringsbedrageri, kan miste løyvene sine.

Bjørn Svendsen, rådgiver i Buskerud fylkeskommune

De tre bedrageridømte drosjeeierne risikerer å bli fratatt løyvene sine, sier Bjørn Svendsen i Buskerud fylkeskommune.

Foto: Buskerud fylkeskommune

– I ytterste konsekvens kan dette føre til at vi tilbakekaller løyvene. Det sier Bjørn Svendsen, som er rådgiver i samferdselsavdelingen i Buskerud fylkeskommune. Han sier det trolig blir tatt en avgjørelse i slutten av april.

De tre drosjeeierne, som alle er tilknyttet Drammen Taxi, er dømt for i alt fem tilfeller av forsikringsbedrageri.

Bedrageriene har skjedd ved at de tre har oppgitt at bilene deres hadde kjørt mindre enn det de faktisk hadde kjørt. Forsikringsselskapet Gjensidige betalte dermed ut mer enn det bilene var verdt, da bilene en etter en ble ødelagt i kollisjoner. De fikk også utbetalt avbruddsforsikring, og Gjensidige har oppgitt det samlede bedraget til over 760.000 kroner.

– Må ta fra dem løyvene

Den ene av drosjeeierne, som nylig fikk sin dom, har gjort dette tre ganger, og er dømt til to måneders fengsel, hvorav halvparten er gjort betinget med en prøvetid på to år. Han har anket over straffeutmålingen. De to andre har fått kortere, betingede straffer.

Odd Ivar Gjersvik, som er daglig leder i Drammen Taxi, sier han orienterte Buskerud

Odd-Ivar Gjersvik, daglig leder i Drammen Taxi

Daglig leder Odd-Ivar Gjersvik i Drammen taxi mener de tre må miste løyvene.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

fylkeskommune om dommene med en gang han fikk vite hva de tre var dømt for, og han mener løyvene bør inndras.

– For meg er det krystallklart at det er et vandelskrav for å være drosjeeier. Jeg ser ingen annen sanksjon som er riktig, enn at vedkommende får inndratt løyvet sitt, enten midlertidig eller for bestandig. Min oppfatning er at et drosjeløyve skal være lett å få, men det skal også være lett å miste det, sier Gjersvik.

– Ingen selvfølge

– Vi er enig i at det er viktig at man tar tak i de sakene der man ikke helt har fulgt reglene, men vi må vurdere dette nøye før vi eventuelt går til det alvorlige skrittet det er å ta løyvet, sier Bjørn Svendsen.

– Betyr det at vandelskravet ikke er absolutt, og at det er noen lovbrudd man kan slippe unna med?

– Nei, vi må se på alle detaljer og rettspraksis andre steder.

– Så det er ingen selvfølge at man mister drosjeløyvet selv om man er dømt for bedrageri?

– Nei, det kan jeg ikke si at det er. Det kommer an på alvorligheten av hva man blir dømt for, sier Svendsen, som er åpen for at de tre kan få ulike reaksjoner, fordi den ene er dømt for tre tilfeller av bedrageri.

Drammen Taxi

Tre drosjeeiere tilknyttet Drammen Taxi er dømt for forsikringsbedrageri.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK