NRK Meny
Normal

Barnehageansatte vurderer å søke andre jobber

Lovverket på bemanning i barnehagene har ikke endret seg siden 70-tallet. Ifølge Utdanningsforbundet, er barnehageansatte frustrerte over situasjonen.

Ida Marie Nymoen

PRIORITERING: Ifølge Ida Marie Nymoen, pedagogisk leder ved Dampsentralen barnehage i Drammen innebærer barnehagehverdagen at pedagogiske planer noen ganger må legges bort.

Foto: Karin Grønn Madshus / NRK

– Jeg føler at jeg hele tiden må prioritere. Jeg må tenke på hva jeg selv mener er viktigst for barna. Det innebærer at vi kanskje må legge pedagogiske planer bort, sier Ida Marie Nymoen, pedagogisk leder i Dampsentralen barnehage i Drammen.

På basen i barnehagen der Nymoen jobber, har hver voksen ansvar for 3,5 barn. Med en uforutsigbar barnehagehverdag er det ikke uvanlig at presset på de ansatte går ut over den pedagogiske aktiviteten.

LES OGSÅ: Halvparten ansetter ikke nok pedagoger i barnehagen.

– Vi merker helt klart at stressa ansatte påvirker barna i aller høyeste grad. Barn er veldig sensitive og snapper fort opp hvordan vi voksne har det. Jeg tror også barna blir stressa, sier Nymoen.

Ida Marie Nymoen og barn

VIL GI GOD OPPFØLGING: I Buskerud-kommunene varierer antall barnehageansatte i barnehagene. Ida Marie Nymoen er pedagogisk leder på en base i Dampsentralen barnehage i Drammen. Der har hver ansatt ansvar for 3,5 barn.

Foto: Karin Grønn Madshus / NRK

Fortvilte barnehageansatte

Ifølge KOSTRA-tall for Buskerud, varierer antall ansatte i barnehagene fra kommune til kommune. Antall barn per ansatt varierer mellom 4,4 og 6,4 barn.

Ifølge Kari Rusten, leder for medlemsgruppe barnehage i Utdanningsforbundet i Buskerud, finnes det barnehageansatte som er fortvilte over situasjonen.

– Det er såpass frustrerende at barnehageansatte vurderer å søke andre jobber. Med den bemanningen som er nå, opplever de at de ikke får gjort den jobben som skal gjøres, sier hun.

For få ansatte i barnehagene går også ut over pedagogenes mulighet til å planlegge og gjennomføre pedagogiske aktiviteter i barnehagen.

Kari Rusten

BETENKELIG: Kari Rusten, leder for medlemsgruppe barnehage i Utdanningsforbundet i Buskerud, synes det er betenkelig at det ikke har skjedd noen fornyelse i lovverket når det gjelder bemanning i barnehager siden 70-tallet.

Foto: Karin Grønn Madshus / NRK

Ifølge en rapport fra OECD, er antall voksne og antall utdannede i norske barnehager én av hovedårsakene til at det er store ulikheter i kvalitet.

Les hele OECDs analyse av norske barnehager HER

Barnehagelov fra 70-tallet

I Barnehageloven er det lovpålagt en grense for hvor mange barn en pedagog i en barnehage kan ha ansvar for, men når det gjelder generell bemanning finnes det ingen lov om hvor mange barn en ansatt kan ha ansvar for.

Det har ikke skjedd endringer i lovverket siden 70-tallet.

– Kommunene i Norge har ikke all verdens økonomi. Så lenge det ikke er et helt klart lovkrav, så blir det kanskje en salderingspost, sier Rusten.

LES OGSÅ: – For stor kvalitetsforskjell i norske barnehager

Lover bemanningsnorm

I 2012 vurderte Øie-utvalget barnehageloven. Utvalget ønsker en bemanningsnorm som bestemmer at det skal være en voksen per tre barn når barna er under tre år og en voksen per seks barn når barnet er over tre år.

Ifølge Birgitte Jordahl, statssekretær i Kunnskapsdepartementet, viser undersøkelser at barnehagelærere er den mest stabile arbeidskraften i Norge.

– Det er stadig færre som slutter i yrket. Det viser at barnehagen er et godt sted å jobbe, skriver hun i en e-post til NRK.

Regjeringen jobber for en bemanningsnorm innen 2020.

– Vi forutsetter at med økte krav til kvalitet, så må barnehageeierne også bemanne tilstrekkelig, skriver hun.

Utdanningsforbundet støtter lovforslaget fra Øie-utvalget, men Rusten mener det er lenge å vente til 2020.

– Vi har mange unger som går ut av barnehagen i løpet av de fire årene, og mange ansatte som strever, så jeg vil ha det nå, sier hun.