NRK Meny
Normal

Barn får ikke hjelp

Barnevernet får stadig oftere ansvaret for barn de ikke klarer å hjelpe.

Barn
Foto: Carolina K. Smith

Barnevernet blir stadig oftere sittende igjen med hovedansvaret for barn og unge med store psykiske problemer, viser en rapport fra Fylkesmannen i Buskerud.

Spesialhelsetjenesten, som i utgangspunktet skal ta seg av disse barna, har verken kapasitet eller behandlingstilbud til å gi barna den hjelpen de trenger og har rett til.

De ansatte i barnevernet er verken godt nok skolert eller mange nok til å løse problemene som oppstår.  Det sier Ole Bals, som er seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Buskerud.

 - Beboere på institusjoner, har i stadig større grad psykiske problemer som de ikke får tilstrekkelig hjelp med. Det dreier seg dels om egne psykiske problemer, og det dreier seg også om problemer de får som følge av at foreldrene deres også har stor grad av psykiske problemer, sier Bals.

Mangler plasser

- Barneverninstitusjonene skal ikke selv drive behandling for psykiske problemer, men de har plikt til å skaffe den hjelpen barna har rett til fra spesialhelsetjenesten. Vi ser at de får ikke all den hjelpen de trenger, sier Bals.

- Hva er det som svikter?

- Det er i alle fall en mangel på behandlingsplasser for ungdom mellom 16 og 18 år i Buskerud.

Tor Henriksen fra Barne- ungdoms og familieetaten, Bufetat, har ansvar for alle tiltak som skal hjelpe barn og unge med vanskeligheter i nedre del av Buskerud. Han sier de de er godt kjent med problemet som Fylkesmannen tar opp. Ifølge Henriksen skyldes problemet et ønske fra politikerne om å gå bort fra institusjoner til forebyggende arbeid:

Ikke lengre opphold

- Nå er det sånn, at de institusjonene som en gang var - både for barn og for ungdom - innenfor psykiatrien, de er lagt ned og drives etter andre prinsipper. De tar ikke lenger imot ungdom på lengre opphold, men mer for kartlegging og utredning. Da er det vi i barnevernet som blir sittende med å dekke opp for omsorgen. Vi etterlyser jo et sterkere psykiatriapparat for unge, sier Henriksen.

Ole Bals mener samarbeidet mellom de ulike delene av hjelpeapparatet er for dårlig i dag, og at dette er en del av kimen til den fortvilte situasjonen.