Barn får ikke hjelp

Bufetat region sør får kritikk fra Helsetilsynet for ikke å gi den hjelpen kommunene trenger når barn og unge trenger akutt bistand. 57 barn i denne regionen, som også omfatter Buskerud, har ikke fått den hjelpen kommunene har bedt Bufetat om. Fylkesmannen skriver i sin rapport at det er en sterk bekymring i kommunene for at de ikke får en egnet akuttplass til barn som trenger det. Bufetat har frist til 1. desember med å finne en løsning.