Avviser Utøya-klager

Fylkesmannen avviser klagene som er kommet inn på reguleringsplanen for Utøya. Flere etterlatte etter terrorangrepet 22. juli og naboer klagde på planen som Hole kommunestyre vedtok i juni. Fylkesmannen mener derimot at saken er behandlet i tråd med bestemmelsene i loven og har ikke merknader til kommunens saksbehandling.