Avvikler akuttmottak i Røyken

UDI avvikler fra 31. januar akuttmottaket for flyktninger på Midtbygda i Røyken. Det skriver kommunen på sine nettsider. Regiondirektør Siv Kjelstrup i UDI sier at behovet for akuttplasser er redusert fordi det kommer færre flyktninger til Norge nå enn i fjor høst. Thon Gruppen, som eier bygget, ønsker nå å etablere et ordinært asylmottak i bygningen.

Steinerskolen i Røyken
Foto: Benedikte Fjelly / NRK