Hopp til innhold

Avventer lovlighetskontroll av flyktningvedtak i Drammen

Statsforvalteren vil avvente Drammen kommunestyres behandling av vedtaket om bosetting av ukrainske flyktninger, før en lovlighetskontroll.

Årsaken er at kommunen selv skal gjennomføre en lovlighetskontroll av kommunestyrets vedtak.

Et mindretall i kommunestyret har også bedt om en lovlighetskontroll av vedtaket om å kun bosette flyktninger fra Ukraina.

– Vi foretar ingen lovlighetskontroll av vedtaket før kommunestyret har tatt stilling til lovlighetsklagen fra de folkevalgte i møtet den 19. mars, skriver Statsforvalteren.

Drammen rådhus

Vil bare ta imot ukrainske flyktninger: – Dette må være en spøk

«Diskriminerende», sier Innvandrerrådet. «Rasisme satt i system», mener Simon Nordanger (Sp). Tirsdag skal saken behandles i kommunestyret.