Avlyser underholdning for eldre

Hønefoss omsorgssenter sa nei til å få besøk av kor som ville underholde de eldre på grunn av ressursmangel. Korene skulle opptre gratis, men fordi budsjettet i eldreomsorgen er strammet inn, er det ikke lenger ansatte til å organisere underholdning. Derfor er alle underholdningsavtaler avlyst, skriver Ringerikes Blad. Nå blir det opp til frivillige å sørge for at de eldre blir underholdt.