NRK Meny
Normal

– Tre områder aktuelle for ny godsterminal

Samferdselsdepartementet kaller det en viktig avklaring, når de har bestemt at kun tre steder er aktuelle for plassering av en ny godsterminal i Drammensområdet.

Drammen havn

En ny godsterminal vil ikke være direkte knyttet til Drammen havn, etter samferdselsdepartementets siste avklaring.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

– Det har lenge pågått utredning av mulig ny godsterminal i Drammensområdet. Svært mange alternativer har vært vurdert, noe som har båndlagt store områder i regionen for annen vekst og utvikling. Regjeringen har nå vedtatt å beholde et begrenset antall lokaliseringer, slik at kommuner i nedre Buskerud får frigitt viktige områder, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Ketil Solvik Olsen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Foto: Øystein Ellingsen

Regjeringen har nå behandlet konseptvalgutredningen for ny godsterminal. De har besluttet at det ikke er aktuelt å bygge ny godsterminal på Semsmyra, Stormoen eller Holmen. Tidligere har det blitt bestemt at Lierstranda også er uaktuell.

– Dette betyr at Øvre Eiker, Drammen og Lier kommuner nå får forutsigbarhet i utviklingen av disse områdene, sier Solvik-Olsen.

– Ryggkollen beste alternativ

De områdene som dermed står igjen, er Ryggkollen i Nedre Eiker, Skoger i Drammen og Kopstad i Horten. Det er i tråd med Jernbaneverkets anbefaling.

En ekstern kvalitetssikring støttet også denne anbefalingen, ifølge samferdselsdepartementet, som skriver at Ryggkollen er det alternativet som kommer best ut.

I utgangspunktet ble 17–18 lokaliseringsalternativer vurdert, og etter en utsilingsprosess ble utredningen redusert til å gjelde sju områder.

– Selv om vi ennå ikke kan si hvilket lokaliseringsalternativ vi til slutt vil gå inn for, er det nå viktig å få frigitt de lokaliseringsalternativene som vi er sikre på er uaktuelle for en ny godsterminal, sier samferdselsministeren.

Analyserer godsbehovet

Regjeringen har et ønske om å få mer godstransport over på jernbane. Det pågår for tiden et omfattende godsanalysearbeid som skal være ferdig om et år. Den vil gi regjeringen grunnlag for å vurdere om det bør satses på en større terminal i Drammensområdet, eller om det bør vurderes en annen lokalisering. Videre utvikling av godsvirksomheten i Drammen vil derfor bli sett i lys av resultatene fra godsanalysen, skriver samferdselsdepartementet.

Med de tre alternativene som nå står igjen, har departementet skrinlagt muligheten for en godsterminal direkte knyttet til Drammen havn, og direkte godsoverføring mellom båt og bane.