NRK Meny
Normal

Asylsøkere demonstrerte utenfor Hvalsmoen

RINGERIKE (NRK): Flere asylsøkere protesterte mot lang saksbehandlingstid og boforholdene ved Hvalsmoen transittmottak.

Misfornøyde med boforholdene på mottak

PROTEST: Beboerne er misfornøyde med Utlendingsdirektoratet (UDI) og boforholdene ved Hvalsmoen transittmottak.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

Rundt 50 personer deltok i demonstrasjonen som startet like etter klokken 13.

Asylsøkerne demonstrerte mot den lange saksbehandlingstiden i Utlendingsdirektoratet.

– Frustrasjonen går på lang ventetid. Den har økt fra noen uker til flere måneder. Det er utgangspunktet for demonstrasjonen, sier mottaksleder Tove Brorson.

Ifølge mottakslederen må beboerne vente 4–5 måneder på å få asylsøknaden sin behandlet. Tidligere var ventetiden 2–6 uker.

Protesterte mot boforholdene

Asylsøkerne ga også uttrykk for at de er misfornøyde med boforholdene, maten og helsehjelpen ved mottaket. På en av plakatene stod det at Hvalsmoen er som et fengsel.

Mottakslederen sier at mottaket er et frivillig bosted der beboerne gjør som de vil.

– Vi har et veldig bra helsetilbud og de får bedre helsetjenester enn de har krav på ved et mottak, sier Brorson.

Politiet var til stede med flere patruljer. Demonstrasjonen gikk rolig for seg, ifølge operasjonsleder Jarle Hopperstad i politiet i Nordre Buskerud.

Demonstrasjon Hvalsmoen

Politiet roer ned demonstrantene ved Hvalsmoen transittmottak.

Foto: Anette Skafjeld / NRK