Gir Drammen Taxi frist på én måned

Drammen Taxi må innen én måned ha kartlagt hvorfor ansatte opplever at de blir utsatt for farer og trusler. Arbeidstilsynet sier bedriften preges av frykt.

Taxi

Arbeidstilsynet har satt en frist på en måned for Drammen Taxi.

Foto: Idar krogstad / NRK

Arbeidstilsynet pålegger Drammen Taxi å løse problemene med intern uro innen en måned. I rapporten skriver Arbeidstilsynet at selskapet, i samarbeid med verneombud og tillitsvalgte, må finne årsakene til at ansatte opplever frykt på jobben.

Tilsynet krever også at Drammen Taxi må kartlegge i hvilken grad kultur- og livssynsforskjeller er del av problemet.

Preges av frykt

I pålegget fra Arbeidstilsynet som ble sendt Drammen Taxi torsdag heter det at:

”Ansatte ved Drammen Taxisentral arbeider fremdeles under arbeidsforhold som er preget av at enkelte opplever at de utsettes for store belastninger grunnet konfliktforhold som preges av frykt for egen sikkerhet og frykt for andre”

Mangler plan

Taxiselskapet har tidligere svart Arbeidstilsynet, men i torsdagens pålegg fremgår det at Arbeidstilsynet ikke er fornøyd med svarene. I pålegget heter det videre:

”Virksomheten har dermed ikke vist Arbeidstilsynet en risikovurdering med påfølgende tidfestet handlingsplan for hvordan aktuelle problemer skal håndteres og hvem som er ansvarlig for utførelsen.”

– Ledelsen er borte

Arbeidstilsynet hadde et tilsyn i bedriften i april sammen med daglig leder og hans ledergruppe, men etter dette har flere ting skjedd:

”Det faktiske forholdet er nå slik at ledelsesorganisasjonen ved taxisentralen gjennomgående er borte, daglig leder har sluttet, trafikkleder har sluttet, andre ledere er syke og det ledelsessystemet som vi registrerte 12.04.2012 er fraværende.”

Til 15. oktober

Drammen Taxi har frist til 15.10 med å lage en plan for hvordan problemene ved bedriften skal løses. Dersom fristen ikke blir holdt kan Arbeidstilsynet stanse arbeidet helt eller delvis.

NRK.no oppdaterer saken.