Åpnet havna

Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen klippet snora på Drammen havn i formiddag. Anledningen var Jernbaneverkets investering av 400 millioner kroner som bidrar til at mer gods kan fraktes på jernbane fra havna ut til mottakere over hele landet. Investeringen medfører også at persontrafikken på Drammen-banen vil flyte bedre på grunn av mindre konflikt med godstrafikken.

Solvik Olsen på havna i Drammen
Foto: Ingar Andreassen / NRK