Åpner for klager i erstatningsaker

Søkere som får avslag på billighetserstatning, får nå mulighet til å klage. Det vedtok formannsskapet i Drammen i går.

Fra mars i år kunne barn som har vært utsatt for grov vold eller seksuelle overgrep, søke kommunen om ersatning.

Men frem til nå har ikke søkerne hatt rett til å klage på avgjørelsen.

Det er nå endret, sier Fremskrittspartiets Freddy Hoffmann.

- Poenget er at vi skal ha en ordning som er lik de andre kommunene i landet, sier Hoffman.

Han mener det er et arbeidsuhell at Drammen har hatt strengere regler enn andre kommuner.

Grov vold og seksuelle overgrep

Det er barnevernsbarn som bodde på barnehjem, i fosterhjem eller på spesialskole i perioden 1954-1980, og som har vært utsatt for grov vold eller seksuelle overgrep, som kan søke om billighetserstatning.

Erstatningsbeløpene skal fastsettes individuelt, og skjønnsmessig med inntil 300 000 kroner.

Ved seksuelle overgrep og grov vold, kan erstatning tilkjennes med inntil 725 000 kroner.

- Ubehagelig sak

Nå håper ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen at alle kan få en rettferdig behandling.

- Det er viktig for personene det gjelder å få sakene avgjort, og det er viktig for kommunen å legge denne ubehagelige saken bak seg. 

Generalsekretær Ola Ødegaard i Stiftelsen Rettferd for taperne er glad for at søkerne om billighetserstatning får muligheten til å klage.

- Det betyr konkret at søkere som får avslag kan anke, og dermed få en ny behandling av saken.

Ødegaard sier at det finnes eksempler på at personer som har anket vedtak andre steder i landet, har blitt tilkjent erstatning ved ny behandling av saken.