NRK Meny
Normal

Ansvarsstrid etter nakkebrudd

Det er uenighet i hvem som har ansvaret etter at en mann (46) brakk nakken på Geilo skisenter i januar 2012. Forsikringsselskapet Gjensidige mener de bør frifinnes fra erstatning til mannen.

Big Air Bag

Det var en slik luftpute, kalt Big Air Bag, mannen falt og brakk nakken på i 2012. Ulykken skjedde på Geilo skisenter. (Bildet er tatt på et annet sted og i en annen sammenheng).

Foto: Jørn Sønsterubråten

5. januar 2012 brakk en mann (46) fra Danmark nakken etter å ha hoppet, og landet på en stor luftpute kalt Big Air Bag, i skibakken på Geilo skisenter. Etter ulykken valgte mannen å saksøke skisenteret.

Saken går i Oslo tingrett tirsdag og onsdag. Spørsmålet dreier seg om hvem av de to partene som har ansvaret for personskaden som skjedde i januar 2012.

Ber om erstatning

Carl Aasland Jerstad er advokat for mannen som brakk nakken i skibakken. Han mener Gjensidige har ansvaret, og må betale erstatning etter ulykken.

– Grunnlaget vårt er at luftputa eller den såkalte «Big Air Jumpen» er en innretning som omfattes av tivoliloven. Dersom vi får medhold i det, foreligger det et objektivt ansvarsgrunnlag, og da trenger vi ikke å påvise skyld, plikt eller andre klanderverdige forhold.

Dersom luftputa blir tolket til å være et apparat til et bestemt formål, en innretning, vil Geilo skisenter kunne stilles til ansvar for hendelsen.

En annen påstand advokaten trekker frem, som forsvarer at mannen selv ikke er skyldig i ulykken, er at luftputa ikke var tilstrekkelig rengjort for is og snø.

– Det at puta ikke var tilstrekkelig rengjort for is og snø er en faktor som spiller inn i at han faktisk brakk nakken.

– Gjensidige bør frifinnes

Forsikringsselskapet til skisenteret, Gjensidige, mener de ikke kan stå til ansvar for ulykken.

Advokat i Gjensidige, Anette Fjeld, mener tivoliloven ikke kan anvendes ettersom puten ikke kan regnes som en fornøyelsesinnretning.

– Når det gjelder tivoliloven så har Gjensidige fått uttalelser fra Statens jernbanetilsyn som forvalter regelverket, og de uttaler helt klart og tydelig at denne Big Air Bag ikke er en innretning som faller inn under tivoliloven.