Ansetter flere nye til planlegging

Bane Nor utlyser 12 stillinger i forbindelse med Ringeriksbanen og E16, mens Statens vegvesen skal ha fire nye. Fra før av er det nærmere 50 stillinger knyttet til prosjektet, skriver Ringerikes blad. Byggestart er satt til 2021 av Stortinget og det blir behov for enda flere stillinger.

Ringeriksbanen - anbefalt trasé
Foto: NRK kart, Norconsult/Statens vegvesen, Jernbaneverket