Ansatte slår alarm

Ansatte ved legevakta har en rekke ganger slått alarm om at bemanningen er for lav og at arbeidspresset er for høyt. En av de ansatte ved legevakta mener bemanningen tidvis har vært så dårlig at det har gått ut over pasientsikkerheten. Daglig leder avviser at det har gått ut over sikkerheten til pasientene, men ser at det har vært et stort press på de ansatte.

Legevakta i Drammen
Foto: Anders Nielsen / NRK