Follum-ansatte: – Vi er bitre

De ansatte ved Follum reagerer med bitterhet på at Norske Skog kan tjene millioner på å selge kraftavtalen.

Bjørn Inge Ekaas (t.v.) og Roy Åge Wangen ved Follum er skuffet over Norske Skog

Bjørn Inge Ekaas (t.v) og Roy Åge Wangen ved Follum er skuffet over Norske Skog.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

– Det er helt forferdelig å tenke på. Vi har jo egentlig prøvd å si det hele tiden. De legger ned fabrikken vår, og sender over 300 stykker ut i arbeidsledighet for å tjene penger på å selge en kraftavtale som egentlig skulle sikre driften, sier Roy Åge Wangen.

Han er en av de 365 ansatte som blir stående uten jobb når Norske Skog setter kroken på døra på Follum i mars.

Når Follum legges ned, blir kraftbehovet for konsernet mindre.

Kraftavtalen Norske Skog har inngått med Statkraft, varer imidlertid helt frem til 2020, og kan nå selges fritt på markedet.

Kan selges fritt

Pressetalsmann hos Statkraft, Knut Fjerdingstad, sier Norske Skog kan selge strømmen til hvem de vil.

Knut Fjerdingstad

Pressetalsmann Knut Fjerdingstad i Statkraft.

Foto: NRK

– Det er jo en kommersiell avtale som er inngått mellom Norske Skog og Statkraft, og den er i prinsippet slik, at den kan omsettes til hvem som helst. Det betyr at det ikke er noen innblanding fra stat eller regjering i dette. Det er en helt markedsmessig, kommersiell avtale, sier han.

– Dette liker jeg veldig dårlig

– Dette liker jeg veldig dårlig, sier stortingsrepresentant for Senterpartiet, Per Olaf Lundteigen.

– Når Norske Skog fikk denne kraftavtalen, så var det i samspill med myndighetene, og det var for at de skulle foredle tømmer.

Per Olaf Lundteigen

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen.

Foto: John Greiner Olsen

– Jeg er klar over hva som er de juridiske rettighetene ved det, men Norske Skog må jo være klar over at det politiske miljøet arbeider for å videreføre treforedlende virksomhet på Follum, og for å få til det, må du ha store mengder energi til konkurransedyktige priser.

Kritiserer moralen

Også Martin Kolberg, som sitter på Stortinget for Buskerud Arbeiderparti, reagerer med harme på at Follum nå vil selge kraft.

– De får fremforhandlet en langsiktig avtale til billigere pris fordi strømmen skal brukes til industriproduksjon. Jeg forstår at Norske Skog juridisk har rett til å selge, men den samfunnsmessige moralen, den er jo ikke på plass, sier Kolberg.

Martin Kolberg

Den samfunnsmessige moralen er ikke på plass, iser stortingsrepresentant Martin Kolberg.

Foto: Erichsen, Jarl Fr. / SCANPIX

Kan tjene 400 mill

Norske Skog kan tjene 400 millioner kroner på å selge kraftavtalen. Viken Skog tilbød seg til å kjøpe papirfabrikken ved Hønefoss for 280 millioner kroner, og var villig til å gi Norske Skog en eierandel på 15 prosent i fabrikken, et tilbud konsernledelsen avslo.

– Jeg er skuffet over at de er så kyniske, sier Roy Åge Wangen.

– De har sagt hele tiden at de gjør dette for å redusere papirproduksjonen. Jeg har sagt hele tida, at de gjør det for å selge kraftavtalen vår. De har solgt deler av den før, og det førte til at vi i år tapte 40 millioner kroner på at vi måtte kjøpe kraft på spotmarkedet. Hadde det ikke vært for det, så hadde vi gått med overskudd, sier han.

Follum fabrikker

Når Follum legges ned, blir kraftbehovet til Norske Skog mindre.

Foto: Follum fabrikker
Strømsalg gir raske penger

– De må ha penger inn, og det eneste som kan skaffe dem penger raskt, det er å selge strømavtalen vår. På veldig kort sikt vil Norske Skoge tjene mer på det.

– Jeg tror likevel det på lengre sikt ville vært like lønnsomt for dem å selge til Viken Skog og få 15 prosent eierandel i fabrikken. Men konsernledelsen tenker kortsiktig, og det har de alltid gjort, sier Wangen.

Kommunikasjonsdirektør i Norske Skog, Carsten Dybevig, innrømmer at avtalen kan gi inntekter til selskapet, men vil ikke være med på at det er årsaken til at de legger ned Follum fra mars neste år og at 356 ansatte mister jobben.

Carsten Dybevik i Norske Skog

Kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig i Norske Skog.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

– Den var jo fremforhandlet på noenlunde markedsmessige vilkår den gangen. I dag har den selvfølgelig en verdi for oss, men årsaken til at vi legger ned papirfabrikken, er jo at vi selger mindre papir enn før.

– Grunnen til det, er at veldig mange erstatter papir med elektroniske medier, og da trenger vi dessverre ikke så mange fabrikker som lager papir lenger. Det er den grunnleggende årsaken, sier Dybevig.