Anker Tranby-saken

Riksadvokaten anker dommen i saken mot den 53 år gamle kvinnen som ble frifunnet for å ha drept sin mann Per Gunnar Asheim på Tranby i Lier.

Utbrent bil i drapssaken i Tranby i Lier

UTBRENT: Per Gunnar Asheim ble funnet død i denne utbrente bilen på Tranby i Lier i påsken 2013.

Statsadvokat Trude Elisabeth Sparre bekrefter overfor NRK at påtalemyndigheten anker Tranby-saken.

– Vi anker fordi vi mener at tingretten ikke har gjort en riktig bevisvurdering av sakens beviser i post I, som er det overlagte drapet, sier Sparre.

Ingen ny etterforskning

Hun står fortsatt fast ved at påtalemyndighetens beviser holder.

Trude Elisabeth Sparre

Statsadvokat Trude Elisabeth Sparre starter nå jobben med å skrive en ny bevisoppgave.

Foto: Benedikte Fjelly / NRK

– Det har vi ment hele tiden, det er også derfor det ble tatt ut en tiltale. Det er ikke, så langt jeg kan se, behov for noe ytterligere etterforskning, sier Sparre.

Nå skal de sette seg ned å skrive ny bevisoppgave som skal presenteres for lagmannsretten.

– Bevisene vil bli presentert for juryen og så blir det opp til dem å ta stilling til skyldspørsmålet. Foreløpig har vi kun skrevet en ankeerklæring som er forkynt for domfelte. Saken er ikke oversendt lagmannsretten enda, forklarer Sparre.

Forventer samme resultat

Den 53 år gamle kvinnen fikk i dag tidlig beskjed om at dommen fra tingretten blir anket.

– Hun tar det med fatning. Det var ikke helt uventet og hun har vært forberedt på at dette kunne skje. Når det er sagt så syntes hun det er leit, særlig når det gjelder familien som nå får en ny runde i rettssystemet og dertil presseomtale, sier kvinnens forsvarer Anders Westeng før han legger til:

– Hun forventer nøyaktig samme resultat i lagmannsrett som i tingrett.

Frifunnet i tingretten

Den 53 år gamle kvinnen ble i Drammen tingrett frifunnet for overlagt drap, men dømt til tre år og seks måneders fengsel for mishandling, trusler og påvirkning av vitner.

De fem dommerne var delt i saken. To fagdommere og en meddommer gikk for frifinnelse.

Statsadvokat Trude Elisabeth Sparre la i tingretten ned påstand om 21 års fengsel.