Anker ikke gruvedommen

Dermed får sølvtyven fra Drammen fengselsstraff.

Sølvskattter fra Kongsberg

Drammenseren lette etter sølv som dette i over tjue år i de gamle gruvene på Kongsberg.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Den 47-årige drammenseren ble i tingretten dømt til 1 år og 2 måneder i fengsel, hvorav 6 måneder er ubetinget.

Mannen ble også dømt til å betale en erstatning på 200.000 kroner til Norsk Bergverksmuseum.

I dag gikk ankefristen ut, og mannens forsvarer, Fredrik Neumann, bekrefter overfor NRK at de ikke kommer til å anke dommen.

Ut over dette ønsker ikke Neumann å kommentere saken.

– Vi er fornøyde med at saken nå er avsluttet og med at dommen blir stående, sier direktør ved Norsk Bergverksmuseum, Alfhild Skaardal til NRK.no

Les også: Fengselsstraff for sølvtyverier

Erkjente delvis straffskyld

Den tiltalte 47-åringen erkjente delvis straffskyld for sølvtyveri, for å ha brutt kulturminneloven og for ulovlig oppbevaring av sprengstoff da rettssaken startet.

Hans advokat sa allikevel til NRK etter domsavsigelsen at klienten var skuffet over dommen, og at de mente det var strengt med fengselsstraff.

Drammenseren ble dømt blant annet for brudd på straffelovens paragraf 257 og kulturminnelovens paragraf 27, for overtredelser i de vernede sølvgruvene på Kongsberg.

Aktor hadde lagt ned påstand om 1 år og 5 måneders fengsel, samtidig som Norsk Bergverksmuseum fremmet et erstatningskrav mot mannen på 484.000 kroner.

Drammenseren ble frikjent i retten for punktene som omhandlet innsamling og salg av mineraler fra Hardangervidda.

Stoppet i 2012

Video Ulovlig sølvjakt i Kongsberg

Bergverksmuseet og politiet samarbeidet for å ta sølvtyven.

Foto: Christian Berg/Bergverksmuseet

5. mai i 2012 ble den 47 år gamle tobarnsfaren tatt på fersk gjerning, etter at han i 20 år har forsynt seg med sølv og verdifulle krystaller fra de gamle sølvgruvene på Kongsberg. Mannen ble pågrepet i det han kom ut fra en av de vernede gruvene. Med seg i sekken hadde han en kalkspatkrystall.

Les også: Sølvbeslått besettelse

47-åringen sa første dag i retten at han ble interessert i mineraler allerede i 1988. Etter et par år tok han et kurs i fjellklatring, og da flere klatrere tok seg ned i sølvgruvene i mars 1991, gjorde de det tiltalte karakteriserer som et stort sølvfunn. Sølvet hevdet han ble funnet i gamle slagghauger, der det var lovlig å lete.

Den gang var det fri adgang til de gamle sølvgruvene, og det var vanlig at folk tok seg inn der.

Men i 1992 ble området midlertidig fredet etter kulturminneloven, og i 2003 ble det gamle kulturmiljøet rundt Kongsberg Sølvverk varig vernet. All ferdsel i gruveganger og bergrom ble da forbudt, uten særskilt tillatelse fra Buskerud fylkeskommune som har forvaltningsansvaret for området.

Drammenseren sa i retten at han var klar over fredningsbestemmelsene. Men spenningen etter å finne sølv og andre verdifulle mineraler ble for stor.