Amal Aden får likestillingspris

Amal Aden fra Hønefoss får Buskerud fylkeskommunes likestillingspris for blant annet kritikk av innvandrermiljø og norsk integreringspolitikk.

Spesielt har hun kritisert det somaliske miljøet for å ikke respektere grunnleggende verdier som demokrati, likestilling og rettssikkerhet.

På grunn av dette har hun blitt utstøtt og måtte leve i skjul.