NRK Meny
Normal

Rakk bare nesten å høste avlingene

Flommen i Numedalslågen har tatt godt for seg av høstens korn- og grønnsakavling i Sandsvær. Hittil er det meldt om 1500 dekar som er ødelagt av flommen, tallet ventes å øke.

Oversvømt vei

Fredag formiddag var noen gårder fortsatt avskåret fra hovedveinettet, og båt var eneste framkomstmiddel.

Foto: Ingar Andreassen / NRK

Flommen i Numedalslågen var i går tett oppunder storflommen i 2007. Det var bare en halvmeter igjen, forteller bonde Lars Halvard Wetterstad i Efteløt. Han viser oss hvordan vannet stod like oppunder stabburet og kornåkeren ved siden av er våt som en sump.

Mange skademeldinger

Gjennombløt åker

Vannet stod i går innover åkeren til Lars Hallvard Wetterstad, flommen har etterlatt seg en sump.

Foto: Ingar Andreassen / NRK

Og han er ikke alene, landbrukskontoret i Kongsberg hadde i formiddag fått inn melding om cirka 1500 dekar åker som har stått eller fortsatt står under vann. Og det ventes å komme inn flere skademeldinger etter som bøndene får oversikt over områdene, sier Erik Almehjell, fagansvarlig for landbruk og miljø i Kongsberg kommune.

Det er også registrert skader på en del veger, grøfter og kummer og noen gårdsveier står fortsatt under vann.

– Det er vanskelig å si hvor store skadene er. Jeg veit at jeg har mista cirka 50 mål med poteter, som står helt under vann. Der kan du kjøre båt over, og 50–60 mål med erter. Hvordan det er med kornåkeren, er jeg usikker på enda, sier Lars Halvard Wetterstad.

Vann i åkeren

Noen bønder har vært heldige og fått avlingen i hus, men det gjelder mindretallet i Sandsvær.

Foto: Ingar Andreassen / NRK

Hveteåkeren er borte

– Noe står under vann, noe korn ligger flatt. Det blir spennende å se når vi kan kjøre utpå, det kan også være at vannet har gravd hulrom i bakken, sier Wetterstad.

Når grønnsakåkeren står under vann kommer det ikke luft til, og poteter, erter og gulrøtter råtner.

– Hvordan har det gått med naboene dine?

– Som du ser rett over elva her, der er det et jorde som står under vann. Der var et en hveteåker, og der er vel alt borte. Jeg har kontakt med en del andre bønder rundt her, og mange av dem som har jorder langs Lågen er berørt, sier Wetterstad.

Han anslår at et sted mellom 3000 og 5000 dekar mellom Skollenborg og Hvittingfoss er berørt av flommen.

– Er det trasig?

– Ja, det er veldig trasig. Det var så nære innhøsting nå. Treskerne stod og venta på å høste erteåkeren, så det var helt på målstreken.

Noen åkere er reddet

Noen kornåkere er likevel tresket, men det meste står nok igjen, tror Wetterstad.

– Har dere drøyd for lenge med å høste?

– Nei, vi har hatt en vanskelig vår og en kald sommer, og da er det ikke modent.

Erik Almehjell

Erik Almhjell er fagansvarlig for landbruk og miljø i Kongsberg kommune.

Foto: Ingar Andreassen / NRK

– Hvis akset i kornåkeren ikke har stått under vann, og vannet trekker seg fort tilbake kan åkeren kanskje berges. Men hvis akset har lagt seg og kommet i kontakt med søle og jord er det ikke håp, sier Erik Almhjell.

Avlingene omfattes av naturskadeerstatning, men bøndene må bære en egenandel på 30 prosent.