Advarer mot nettpublisering

Datatilsynet fant brev med personopplysninger på nettside som ikke skulle vært publisert.

Datatilsynet er kritiske til at Hole kommune publiserer store deler av den inngående posten på internett.

- Det er så lett å publisere, men konsekvesen kan være drøy for dem som får kringkastet sin opplysinger, sier senior-rådgiver Gunnel Helmers i Datatilsynet.

Alle kan lese posten på nett

Hole kommune er foreløpig en av meget få kommuner i Norge som velger å publisere mesteparten av den inngående posten.

 

Dette innebærer at alle som ønsker det kan lese gjennom mange av de brevene som kommer inn til kommunehuset på Vik hver dag.

 

Datatilsynet advarer mot å publisere brev som kan inneholde personopplysninger. Slike brev kan godt være offentlige, selv om det er ulovlig å legge de ut på internett.

 

Etter et raskt søk på nettsiden til Hole kommune fant Gunnel Helmers brev som ikke skulle vært publisert.

- Skulle ikke vært publisert

- Det var en søknad som ikke skulle ligget der. Søkeren hadde også krysset av for at vedkommende ønsket konfidensiell behandling, sier hun.

Per Mandt, som er redaktør for nettsiden, betegner det som en beklagelig glipp.

- Jeg kan love at vi vil gå gjennom posten på nytt, sier han.

- Det kan skje noen glipper, innrømmer Mandt.

Mandt forsikrer at de plukker ut de brevene som inneholder skadelige opplysninger.

De som ikke ønsker at et brev som sendes til kommunen skal legges ut på internett, kan be om å slippe det. Men Mandt gir ingen garanti.