Advarer mot korte avstander

DRAMMEN (NRK): Det smeller hver eneste morgen og ettermiddag på E18 mellom Drammen og Oslo fordi bilister holder for kort avstand i køen, ifølge politiet. Nå får vegvesenet pepper for oppfordringen om å tette lukene.

Kø på E18

LUKER: På E18 mellom Drammen og Oslo blir det store luker i køen som gir forsinkelser.

Foto: Petter Olden / NRK

Mellom Drammen og Oslo kan det være rundt 40 minutter forsinkelse på en vanlig hverdag. Hadde alle kjørt nærmere bilen foran, kunne forsinkelsen blitt halvert, sier Kristian Wærsted i Statens vegvesen.

– Jeg steiler når jeg leser hans påstander om hvordan bilistene bør forholde seg. Og det bør alle som driver med trafikksikkerhetsarbeid gjøre, sier politibetjent Glenn Earl Eide i Oslo politidistrikt.

Han har lang erfaring som blant annet instruktør i utrykningskjøring. Han liker ikke at Statens vegvesen oppfordrer bilistene til å tette lukene i køen for å komme fortere fram.

– Kort avstand gir kollisjoner daglig

– På E18 gjennom mitt distrikt smeller det hver eneste morgen og ettermiddag, nesten uten unntak. Årsaken er for liten avstand til bilen foran og manglende oppmerksomhet om arbeidsoppgavene som sjåfør.

Han mener lengre avstand gir bedre oversikt og lengre tid til å reagere når noe skjer lenger fram.

El-bilkø

Nesten uten unntak skjer det ulykker i køen på E18, ifølge politiet.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

– Heldigvis er mange av smellene i rushtrafikken på E18 uten personskader, men de medfører dog plunder og heft for de involverte og legger beslag på ressurser i nødetatene som kunne vært brukt annerledes.

Å tette lukene ved å holde kortere avstand, mener han høres greit ut i teorien, men er ikke noe han anbefaler i praksis.

– Så lenge det er individer som sitter i hver bil, mener jeg det bare vil føre til flere ulykker.

– Må klare å stoppe

– Vi er nok ikke så uenige, sier Kristian Wærsted i vegvesenet etter å ha fått referert kritikken fra politiet. Men han mener fortsatt at mer effektiv kjøring og mer oppmerksomme sjåfører gir bedre flyt og færre ulykker.

Og presiserer at oppfordringen om å tette lukene ikke innebærer å holde så tett avstand at man ikke klarer å stoppe.

Kristian Wærsted

Kristian Wærsted sier bilister bør holde så kort avstand som mulig, men ikke så kort at de ikke klarer å stoppe.

Foto: Roger Lien / NRK

– Majoriteten av ulykkene skjer fordi bilførere er uoppmerksomme. Det gjelder å lese trafikken og følge på i køen slik at det blir mer effektiv trafikkavvikling.

– Undersøkelser viser at påkjørsler bakfra skjer når noen bremser ned og de bakover ikke følger med. De stygge ulykkene skjer der det ikke er kø, men hvor en bil har stanset på rødt eller har stoppet for å sette av passasjerer eller skal svinge til venstre for eksempel.

At bilførere stanses og bøtelegges av politiet for å holde for kort avstand mener han skjer andre steder enn ved tett kø. Som når noen helt unødvendig legger seg i rumpa på bilen foran på strekninger uten tett trafikk.

Vi er for dårlige til å holde liten avstand når vi står i kø, mener Statens vegvesen. Kunne kommet mye raskere fram hvis vi tettet lukene.