Muslimske trossamfunn vokser

DRAMMEN (NRK): Muslimske trossamfunn vokser, mens Den norske kirke har mistet medlemmer de siste årene. Årsaken til at islam er i vinden ligger i de religiøse ritualene mener kvinner i Det Tyrkiske Trossamfunnet.

Fredagsbønn i Det Tyrkiske Trossamfunnet i Drammen

FREDAGSBØNN: Det er alltid god oppslutning om fellesbønnen i Det Tyrkiske Trossamfunnet i Drammen.

Trossamfunnet er det fjerde største muslimske trossamfunnet i Buskerud og flere ganger i uka samles kvinner til koranstudier.

Det er flest muslimer med tyrkisk bakgrunn, men moskeen er åpen for alle. Afghanske Shafiqa Ruin fremhever det gode miljøet og gjestfriheten hun møtes med.

Tyrkiske kvinner på koranundervisning

Tyrkiske kvinner på koranundervisning

Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

– Jeg kommer på fredager og ber her fordi jeg synes det er koselig å komme hit og be sammen med de tyrkiske kvinnene.

Kvinnelig imam engasjerer

Cigdem Yenidogan, kaller seg koranlærer, men i menigheten omtales hun også som imam. Hun og mannen er ansatt som imamer for fem år. Og etter et år har hennes tilbud om koranundervisning blitt populært blant kvinnene.

– For muslimer går religionen hånd i hånd med dagliglivet Og det å komme til moskeen hvor vi leser og ber sammen skaper et sterkt kollektivt samhold.

Cigdem Yenidogan

Cigdem Yenidogan i Det Tyrkiske Trossamfunnet i Drammen

Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

Denne fredagen snakker hun om gudfryktighet og det å være et godt medmenneske, og hun veileder kvinnene når de leser fra Koranen på arabisk. På spørsmål om hvorfor islamske trossamfunn vokser, fremhever hun blant annet de religiøse ritualene i islam som samlende.

– Det å samles om de religiøse ritualene som praktiseres daglig skaper samhold og relasjoner.

Les også: Danmarks første kvinnelige imam

– Kirken har en utfordring

De siste årene har antallet muslimske trossamfunn og medlemmer økt i Norge. Og ifølge foreløpige tall fra fylkesmannen i Buskerud, Østfold og Oslo og Akershus fortsetter utviklingen. Tros- og livssynssamfunn kan søke fylkesmannen om støtte pr. medlem. De endelige tallene for 2016 kommer senere.

Kjell Ivar Berger

Prost i Drammen Kjell Ivar Berger sammenligner moskeer i Norge med sjømannskirkene for nordmenn i utlandet.

Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

Selv om tusenvis har meldt seg ut de siste årene er Den norske kirke fortsatt størst i Norge. Og prost i Drammen Kjell Ivar Berger sier det gjøres mye for å holde på medlemmene.

– Utfordringen er at vi må legge til rette for barne- og ungdomsarbeid som tar disse gruppene på alvor og gir dem meningsfulle oppgaver. Samtidig som vi formilder en utadvendt, positiv og glad kristendom.

Sammenligner med sjømannskirkene

Berger sammenligner moskeenes popularitet med nordmenns søken etter tilhørighet ved opphold i andre land.

– Jeg tror veldig mange av muslimene som kommer til Norge har behov for et sted hvor de kan få sin identitet bekreftet både religiøst, språklig og sosialt og da tror jeg moskeene har en viktig funksjon slik sjømannskirkene har det for nordmenn i utlandet.

Shafiqa Ruin snakker ikke tyrkisk, men allikevel finner hun tilhørighet i Det Tyrkiske Trossamfunnet i Drammen.

Er det viktig å tilhøre et muslimsk trossamfunn?

– Det er viktig for meg og jeg synes det er viktig for alle muslimer i Norge.

Muslimske kvinner på fredagsbønn

Muslimske kvinner på fredagsbønn i Drammen.

Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK