–Foreldre trenger mer kunnskap

DRAMMEN (NRK): Tenåringsforeldre skal lære å veilede barna i forhold til blant annet hasj og andre rusmidler. Senter for rusforebygging lanserer nytt tilbud for å bevisstgjøre voksne.

Christine Jernquist

BEVISSTGJØRING: Christine Jernquist, prosjektmedarbeider ved Senter for rusforebygging i Drammen mener foreldre får stor nytte av det nye tilbudet.

Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

– Det vi vil formidle nå handler om nettverk og venner. Hva skjer i forkant av ungdommenes valg om å ruse seg. Vi må snakke med hverandre og ungdommen, ingenting skal være tabubelagt, sier prosjektmedarbeider Christine Jernquist.

Kurset er laget for foreldre på 9. trinn i ungdomsskolen og for foreldre til elever i første klasse på videregående.

– Foreldre har etterspurt dette, de ønsker å lære mer om rusmidler og de ønsker å lære mer om hvordan det er å være foreldre til ungdom. Det å kunne kommunisere med unge på riktige måten, ikke bare være negative.

– Ønsker å vite mer om rusvalg

Resultater fra de nyeste undersøkelsene blant elever, viser at hasjrøyking er mer utbredt enn man har vært klar over, sier Lene Bergraf som jobber som psykolog ved flere videregående skoler i Drammen.

skolepsykolog Lene Berggraf

Skolepsykolog Lene Bergraf.

Foto: Raymond Dalen / NRK

Selv treffer hun stort sett elever som har andre vansker enn rusbruk, som depresjon, angst, dårlig selvbilde og ensomhet, men synes det er bra at foreldre får det nye tilbudet.

– De har jo et emosjonelt ansvar for barna selv om de går på videregående skole og har fylt 18 år. Her er det viktig med kunnskap og bevisstgjøring både blant foreldre som de viktigste pårørende, og på skolene.

Hun forteller at hun i samarbeid med skolene jobber med et nytt opplegg som skal brukes i undervisningen for å bevisstgjøre elevene i forhold til blant annet bruk av hasj.

–Alle som jobber i skolen trenger å lære mer om hva som gjør hasj så tilgjengelig og hvorfor en del ungdommer velger nettopp hasj som rusmiddel.

Vil bevisstgjøre tenåringsforeldre

Uteteamet i Drammen er bekymret over hasjrøyking blant ungdom og holdningene til bruken av stoffet blant foreldre og de unge selv. Holdninger som blant annet har kommet til uttrykk etter narkotikafunnet i en russebuss i byen i begynnelsen av mai.

Men foreldrekurset skal inneholde langt mer en snakk om rusmidler sier leder av Uteteamet Ronald Pedersen.

Ronald Pedersen, leder av Uteteamet i Drammen

Ronald Pedersen, leder av Uteteamet i Drammen.

Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

– Ja, foreldrene skal engasjeres og være delaktige på disse kveldene samtidig som de får kunnskap og en verktøykasse de kan bruke.

At politiet også reiser rundt til skoler og snakker om noe av det samme på foreldremøter, gjør ikke kurset mindre attraktivt mener han.

–Jo flere vi er på denne banen her, jo bedre. Og vi sitter på mye kunnskap som vi kan dele både med foreldre og ungdom.

Gode tilbakemeldinger

Tilbakemeldingene etter å ha testet de planlagte kurskveldene på en gruppe voksne, er gode, sier prosjektmedarbeider Christine Jernquist.

– Vi fikk tommel opp, de sa dette er noe foreldre trenger både på ungdomsskolen og på videregående.

Les også: – Bedre å forebygge enn å reparere