– Viken er et løftebrudd fra regjeringen

– Dette vil føre til mer byråkrati, og er derfor et løftebrudd fra regjeringen, mener Gjermund Skaar (SV) om avtalen regjeringen og KrF la fram mandag.

Gjermund Skaar

Gjermund Skaar i Akershus SV synes ikke oppgavene de nye regionene er store nok til å forsvare sammenslåingen.

Foto: Gøril Furu / NRK

– Regjeringen har sagt at det skal bli mindre byråkrati og færre heltidspolitikere. Dette ser derfor ut som et løftebrudd, sier representant for Akershus SV i fellesnemnda i Viken, Gjermund Skaar.

Mandag ble det klart at KrF kommer til å gi sin støtte og sikre flertallet for regionreformen , etter forhandlinger med regjeringen.

Dobling av byråkratiet

Utgangspunktet for storfylket Viken var å legge ned fem direktorater og flytte en del oppgaver til de nye store fylkene. Nå kommer det frem at disse direktoratene allikevel ikke skal nedlegges.

Gjermund Skaar

ET LØFTEBRUDD: Representant for Akershus SV i fellesnemnda i Viken, Gjermund Skaar, mener Viken er et løftebrudd fra regjeringen.

Foto: Gøril Furu / NRK

– Det betyr at både fylkeskommunene og de ulike direktoratene må ha hver sine byråkrater til å jobbe med de ulike oppgavene, sier Skaar.

– Det blir en dobling av byråkratiet.

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad, sa derimot under mandagens pressemøte at makten nå flyttes fra sentralt hold og til folkevalgte regioner.

– Makten flyttes til politikere som kan kastes ved neste valg om de ikke gjør jobben sin, uttalte han.

Ropstad mener dette er det største distriktsløftet i nyere tid.

KrF har blitt lurt

For at KrF skulle bli enige med regjeringen om å opprettholde Viken, har de ventet på å få vite hvilke oppgaver det store fylket skal få. Det var også viktig at oppgavene var store nok, slik at behovet for et storfylke er nødvendig.

Kjell Ingolf Ropstad

EN GOD TING: KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad, mener sammenslåing av flere fylker er en god ting. – Da flyttes makten til politikere som kan kastes ved neste valg om de ikke gjør jobben sin, poengterer han.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– KrF blir lurt eller lurer seg selv. Dette er ikke store nok oppgaver som gjør at det er nødvendig å tvangssammenslå fylkeskommuner, poengterer Skaar.

Han stiller seg uforstående til at KrF nå har gått med på regjeringens forslag.

Ikke tilfeldig at KrF kom på banen nå

I starten av Oktober skal fellesnemnda i Viken ta stilling til om arbeidet med Viken skal legges på is .

For å stanse all motstand mot regionreformen, tror Skaar at det nå er inngått er kompromiss i forkant av møtet i fellesnemnda.

– Vi har ventet på en avklaring fra Stortinget. Derfor er det praktisk for KrF å komme på banen nå før vi fellesnemnda har bestemt å legge arbeidet på is.

Hvis arbeidet med Viken hadde blitt stoppet, mener Skaar at det ville sendt et klart signal om at regionreformen er et tvangssammenslåingsprosjekt.

– Derfor er det nok ikke tilfeldig at KrF og regjeringen kom på banen nå, understreker han.

Etter enigheten som kom frem i dag er ikke Skaar trygg på å få med noen på et forslag om å stanse Vikenreformen.

Kart over Viken, med Lunner og Jevnaker

VIKEN PÅ KARTET: Kart over storfylket Viken, med Lunner og Jevnaker.

Foto: Viken-prosjektet

Han er derimot spent på hva som nå kommer til å skje med Finnmark og Troms.

– Hvis det er sånn at Troms og Finnmark nå blir tvangssammenslått, må regjeringen sende det signalet. Da må nok vi som blir en del av Viken også akseptere at det skjer, sier han.