NRK Meny
Normal

– Vi må stoppe innflyttingen

– Løsningen på barnefattigdommen i Drammen er å redusere antall fattige innvandrerfamilier som flytter til byen, mener Frp politiker Jon Helgheim

Leikebil

Illustrasjonsbildet

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Drammen er nå den byen i Norge som har størst andel fattige barn, enda flere enn i Oslo. Det viser oppvekstrapporten for 2017, utgitt av Barne- ungdoms og familiedirektoratet. Barnefattigdommen i Drammen ligger på nærmere 18 prosent.

– Dette er assosiert med dårligere levekår, som psykisk helse og dårligere mulighet til utdanning. Vi ser også at økt grad av barnefattigdom gir reduserte muligheter til å få seg en jobb og til å mestre hverdagen sin, forteller Mari Trommald, direktør for Bufdir.

Attraktivt

Det er langt fra bare innvandrere som er fattige i Drammen, men Fremskrittspartiet er raskt ute med å slå fast at fattigdommen er utslag av feilslått innvandringspolitikk.

– Det kan se slik ut at det er attraktiv for innvandrerfamilier til å flytte til Drammen. Det er vel og bra det, men når veldig stor andel av de kommer fra ressurssvake familier, så er det et problem, sier gruppeleder for Frp i Drammen, Jon Helgheim.

Det er en kjensgjerning at mange innvandrerfamilier kun har en inntekt fordi mødrene i familiene ikke kommer seg ut i arbeid. Arbeiderpartiet i Drammen mener Høyre og Fremskrittspartiet som er i posisjon, har seg selv å takke.

Les også: Her er det mest barnefattigdom

– Det er Høyre og Frp som har styrt Drammen i de siste 14 årene så dette er et resultatet av hans egen politikk. Når vi hadde et forslag om at innvandrerkvinner ikke skulle få kontantstøtte, ikke få skattebetalernes penger gjennom 7500 kroner i måneden for å være hjemme, men heller få de ut i arbeid, så stemte Frp nei. Det er tydelig at det er mye prat og lite innhold i Frp-politikk, sier Masud Gharahkhani, gruppeleder for Drammen arbeiderparti.

Flere med innvandrerbakgrunn

Ved årsskiftet hadde 28,5 prosent av innbyggerne i Drammen innvandrerbakgrunn viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Helgheim er klar på at de gode ordningene Drammen kommune tilbyr kan være med på de utfordringene som kommunen nå står overfor.

– Vi er stolte av de gode ordningene. Men det kan være at vi må sette krav til hvordan dette skal løses, sier han.

Fremskrittspartiet er kanskje på glid og ser for seg en ordning der en først må ha vært i jobb for å få kontantstøtte.

– En ordning med at en må ha en visst inntektsgrunnlag for å få tilgang til kontantstøtte er noe vi ønsker å se nærmere på og vi vil søke om å få til en prøveordning på det i Drammen, sier Helgheim.