NRK Meny
Normal

– Vi har lærere som er redde for å gå på jobb

Hovedverneombud i Drammen kommune mener det kan være stor underrapportering av voldsepisoder i skolene. Flere titalls skoleansatte har fått kurs i å fysisk håndtere utagerende elever.

Tomt klasserom på Ringshaug skole

Lærere og ansatte ved skolene i Drammen har fått kurs i å fysisk håndtere utagerende barn. Flere alvorlige episoder skaper redsel blant lærere.

Foto: Fredrik Hansen

Ifølge Utdanningsforbundet sentralt er det uvanlig at lærere sendes på kurs for å lære seg hvordan de skal håndtere utagerende elever. Nærmere 50 ansatte fra Åssiden, Konnerud og Skoger skoler i Drammen deltok på et kurs som har fokus på praktiske øvelser for å få kontroll på utagerende elever.

I løpet av de siste tre årene har Åssiden skole rapportert inn 42 saker der lærere har blitt utsatt for vold.

Anne Lise Søgnen Heien

Leder for utdanningsforbundet i Buskerud, Anne Lise Søgnen Heien, sier det er lærere som er redde for å gå på jobb på grunn av opplevelser fra utagerende elever.

Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

Leder for Utdanningsforbundet i Buskerud, Anne Lise Søgnen Heien, sier de ikke har mange saker som handler om vold mot lærere i skoletiden, men at sakene kan bli alvorlige.

– Vi har lærere i Buskerud som er redde for å gå på jobb på grunn av vold fra elever. Noen saker er så alvorlige at det er snakk om yrkesskadeerstatning for lærere, sier Heien.

Hun mener det kan være nyttig med et kurs som det ansatte ved flere skoler i Drammen har fått.

– Det er en sikkerhet for lærere og elever. Det er viktig å ha kompetanse når man først møter de situasjonene. Det handler om å minimere effekten av utagerende oppførsel, sier Heien.

– Mye kan være skjult

John Ole Olsen, hovedverneombud i Drammen kommune, tror det å takle elever som blir utagerende kan være vanskelig og ubehagelig for lærerne på flere måter:

John Ole Olsen

John Ole Olsen, hovedverneombud i Drammen kommune sier det er rart at halvparten av skolene i en undersøkelse ikke har rapportert om ubehagelige episoder de siste tre årene.

Foto: Privat

– Lærerne sier at det oppleves problematisk. Er skal være der for elevene. Når en elev så er utagerende eller voldelig, så er det vanskelig å vite hvordan man skal gå frem.

Han forteller at 10 av 19 skoler ikke har rapportert voldelige episoder til arbeidsmiljøutvalget de tre siste årene.

– Det er da stor sannsynlighet for at det er stor underrapportering. Det er nok mye skjult som ikke kommer fram.

– Noen opplever at det er flaut å erkjenne at man ikke takler en elev. Derfor er det en arbeidskultur som må endres slik at man får synliggjort at det er tøft nok å være lærer, og tøffere blir det, sier Olsen.